Förskoleklass

Vi arbetar utifrån förskolepedagogik, där barnen får utveckla nyfikenhet, lust att lära, tillit till sin egen förmåga, känna sig trygga samt lära sig visa respekt och hänsyn i samspel med andra. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, skapande arbete och lek är också väsentliga delar i förskoleklassarbetet.

Förskoleklassen är en hel årskurs som är indelad i fyra ansvarsgrupper med en pedagog varje grupp. Vi arbetar från den lilla gruppen till att lära känna fler och fler i hela årskursen.

Förslag på sidor