Fritids

pärlkonst

Fritidshemmet är en plats att utvecklas på. Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet, lekens betydelse, trygghet, elevdemokrati samt lärandet i praktiken. Under veckan erbjuder vi olika aktiviteter som eleverna kan välja att delta i.

På yngrefritids fyra avdelningar går elever från förskoleklass till och med årskurs två.

Från och med årskurs tre går eleverna på storfritids där de får ta ett större ansvar allt eftersom de blir äldre.

Fritids är öppet för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Tillsynsbehovet utgörs av arbetstid/studier + restid. Under semester, lov eller annan ledighet är man inte berättigad till barnomsorg. Mer att läsa om kommunens regler för fritidshem

Våra fritidsavdelningar

Ormen Kaa
Telefon 0522-69 66 45, 070-165 75 65
Shere Khan 
Telefon 0522-69 66 46, 070-165 75 66
King Louie
Telefon 0522-69 66 49, 070-165 75 67
Baloo 
Telefon 0522-69 66 51, 070-165 75 68
Storfritids
Telefon 0522-60 66 48, 070-223 57 57

Bra att veta

  • Öppettider 6.15-18.15. Fram till 7.30 och efter kl 17.00 är alla tillsammans på Ormen Kaa. 17.15 låses ytterdörren och man får då ringa in till Ormen Kaa så kommer personal och öppnar. Storfritids öppnar klockan 13.20.
  • Frukost serveras klockan 7.30 i matsalen.
  • Mellanmål serveras i matsalen cirka klockan 14.00. Barnen får även frukt varje dag.
  • Aktuellt schema för barnens vistelsetid ska alltid finnas på fritids. Blanketter finns på varje avdelning och om tiderna förändras meddelar man detta direkt. Vi vill att barnen går  hem på den avtalade tiden. Om barnen ska följa med en kamrat hem ska detta göras upp av föräldrarna, helst dagen innan och meddelas fritids. När du är ledig är barnen hemma.
  • Viktig information finns på anslagstavlorna vid respektive avdelning.
  • Under sommaren samarbetar skolorna i Norra/Västra området och vi turas om att hålla öppet.
  • Kläder till barnen. Om barnen smutsar ner sig eller blir blöta, så måste byteskläder finnas till ditt barn på fritids. Regnkläder och stövlar är också ett måste, eftersom vi är ute varje dag. Märk kläderna med barnets namn!  Skolans ansvarar inte för borttappade kläder.

Vi som arbetar på fritids är fritidspedagoger, förskollärare eller barnskötare.
Vi har tystnadsplikt!

Välkommen till Norrskolans fritidshem!

Förslag på sidor