Toggle navigation

Kontakta Norrskolan

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Niklas Viberg
Telefon 0522-69 58 65

Biträdande rektor
Camilla Bengtsson
Telefon 0522-69 75 84

Administratör
Christina Bergenklev
Telefon 0522-69 72 56

Adress
Blekevägen 29, 451 54 Uddevalla

Personalrum 

Telefon 0522-69 66 41

År 1
Telefon 0522-69 80 49, 070-161 28 39
År 2
Telefon 0522-69 80 44, 070-161 28 40
År 3
Telefon 0522-69 80 46, 070-161 28 42
År 4
Telefon 0522-69 80 45, 070-161 28 41
År 5
Telefon 0522-69 80 47, 070-161 28 43
År 6
Telefon 0522- 69 80 43, 070-161 28 44

Arbetsrum år 4-6
Telefon 0522-69 66 43
Arbetsrum år 1-3
Telefon 0522-69 66 42
Arbetsrum FSK 
Telefon 0522-69 66 09

Köket

Kock
Angelika Hägelstam
Telefon 0522- 69 66 44

Fritidshem

Ormen Kaa
Telefon 0522-69 66 45, 070-165 75 65
Shere Khan 
Telefon 0522-69 66 46, 070-165 75 66
King Louie
Telefon 0522-69 66 49, 070-165 75 67
Baloo 
Telefon 0522-69 66 51, 070-165 75 68
Storfritids
Telefon 0522-60 66 48, 070-223 57 57

Elevhälsa

Kurator
Liselott Johansson
Telefon 0522-69 74 59

Skolsköterska
Anna-Lena Elofsson
Telefon 0522-69 53 02

Specialpedagog
Camilla Bengtsson
Telefon 0522-69 75 84

Speciallärare
Maria Sköld
Marina Oksjö
Telefon 0522-69 66 18

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00