Skolutveckling

Norrskolan kommer under de kommande åren arbeta med kollegialt lärande där lärare lär lärare och elever lär elever. Skolans utvecklingsgrupp som består av pedagoger från samtliga arbetslag planerar ch strukturerar upp det arbetet utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet.

Förslag på sidor