Ordningsregler

Grafitti

Förhållningssätt:

 • Vi visar hänsyn och respekt för varandra.
 • Vi har ett kontrollerat språk.
 • Vi utsätter ingen för våld eller mobbning.

Vardagsrutiner:

 • Vi kommer i tid till lektionen.
 • Vi har med rätt utrustning till lektionen.
 • Vi har mobiltelefoner avstängda/ljudlöst under lektionstid om de inte används i undervisningen. Läraren avgör om telefonen är störande och skall tas om hand.
 • Vi har inte på oss ytterkläder under lektionstid.
 • Vi har inte på oss ytterkläder när vi äter i matsalen.
 • Vi lämnar matsalen i gott skick och tar inte till oss mer än vi äter upp.
 • Vi håller rent på bänkar, skåp och väggar.
 • Vi lämnar inte skolans område under skoldagen utan att ha meddelat en vuxen på skolan.

Hälsa och säkerhet:

 • Det är inte tillåtet att ta med skadliga föremål till skolan (till exempel tändare, kniv).
 • Det är inte tillåtet att röka, snusa eller dricka energidryck inom skolans område.
 • Vi äter inte nötter eller mandlar med omtanke om våra allergiker.
 • Det är inte tillåtet att kasta snöboll under skoltid.
 • Det är inte tillåtet att köra moped under skoltid.