Toggle navigation

Ordningsregler

Grafitti

Förhållningssätt:

Vi visar hänsyn och respekt för varandra.

Vi har ett kontrollerat språk.

Vi utsätter ingen för våld eller mobbning.

Vardagsrutiner:

Vi kommer i tid till lektionen.

Vi har med rätt utrustning till lektionen.

Vi har mobiltelefoner avstängda/ljudlöst under lektionstid om de inte används i undervisningen. Läraren avgör om telefonen är störande och skall tas om hand.

Vi har inte på oss ytterkläder under lektionstid.

Vi har inte på oss ytterkläder när vi äter i matsalen.

Vi lämnar matsalen i gott skick och tar inte till oss mer än vi äter upp.

Vi håller rent på bänkar, skåp och väggar.

Vi lämnar inte skolans område under skoldagen utan att ha meddelat en vuxen på skolan.

Hälsa och säkerhet:

Det är inte tillåtet att ta med skadliga föremål till skolan (till exempel tändare, kniv).

Det är inte tillåtet att röka, snusa eller dricka energidryck inom skolans område.

Vi äter inte nötter eller mandlar med omtanke om våra allergiker.

Det är inte tillåtet att kasta snöboll under skoltid.

Det är inte tillåtet att köra moped under skoltid.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00