Om Ramnerödsskolan

Skiss nya Ramnerödsskolan

Tillbyggnad Ramnerödsskolan. Illustration Link Arkitektur.

Uddevalla är en kommun som växer och befolkningen förväntas att öka. För att kunna ta emot alla elever på Ramnerödsskolan har ett nytt upptagningsområde bildats och ett tillfälligt modulhus har placerats på forbollsplanen vid Norrskolan. Modulhuset planeras finnas på plats under tre läsår och för att ta emot elever i förskoleklass. Höstterminen 2022 flyttar de tre klasserna (förskoleklass, åk 1 och åk 2) upp till Ramnerödsskolan som då är om- och tillbyggd och modulhuset avvecklas och bollplanen återställs.

Nuvarande Ramnerödsskolan byggs om till en ny F-9 skola med kapacitet för 26 klasser och mellan 650-750 elever. Ett nytt skolhus för åk F–3 byggs på skolgården och den befintliga skolan kommer att renoveras grundligt och byggas om invändigt med en delvis en ny planlösning. Där kommer respektive årskurs att ha sina klassrum, grupprum och övriga lokaler på var sitt våningsplan. Skolan kommer också att få en utbyggd idrottshall, ny matsal och ett nytt kök.

Läs om tillbygget och renoveringen här


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00