Ramnerödsskolan 7-9

Välkommen till Ramnerödsskolan

På Ramnerödsskolan 7-9 går idag cirka 250 elever fördelade på 9 klasser. Skolan ligger vackert beläget på en höjd söder om Boxhultsvägen med fantastisk utsikt över staden och en varierad utomhusmiljö.

Skolan har en hög lärarbehörighet och en stark känsla av att vi arbetar tillsammans för elevernas måluppfyllelse. Eleven är i fokus i allt vi gör och vi drivs av en hög tro på att våra elever gör rätt om de kan och att vi gemensamt arbetar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem att lyckas. Inför HT-22 organiserar vi oss i sammansvetsade årskursarbetslag kring eleverna och inför ett tvålärarsystem i kärnämnena.

Förslag på sidor