Ramnerödsskolan F-2

Ramnerödsskolan håller att byggas om till en F-9 skola. Första skedet inleds med att vi startar upp en förskoleklass. Förskoleklassen startas i modulhus på grusplanen mitt emot Norrskolan. Tanken är att vi under om- och tillbyggnaden av Ramnerödsskolan utökar årligen klasserna i modulhuset så att när Nya Ramnerödsskolan står klar höstterminen 2022 så flyttar F-3 direkt in i nya lokaler!

Förskoleklass

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem.

Fritidshem

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Ramnerödsskolan F-2

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Tieto Edu

Rektor
Mina Anger
Telefon 0522-69 66 21

Biträdande rektor
Niklas Velander
Telefon 0522-69 71 02

Administratörer
Amani El-Haj
Telefon 0522-69 65 96

Jennie Andersson
Telefon 0522-69 66 33

Adress
Blekevägen 29, 451 81 Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00