Skolutveckling

På Ramnerödsskolan arbetar vi utifrån att eleverna skall lyckas så långt som möjligt. Vår utgångspunkt är alltid att skapa och utveckla den goda relationen till varje elev. Allt med målet att varje elev skall ha möjligheten att välja bland dom nationella gymnasieprogrammen efter åk 9.

Detta arbete görs bland annat genom vårt utvecklingsarbete som består av olika delar. Bland annat har Ramnerödsskolan sedan 5 år tillbaka arbetat med ett språk- och kunskapsutvacklande arbetssätt (SKUA) i undervisningen. Detta utvecklingsarbete är planerat att fortsätta VT-23 genom kommunens gemensamma satsning med förstlärare i spetsen för arbetet.

Vi kommer också att HT-22 realisera ett utvecklingsområde som vi urskiljt som viktigt för både relationen till elev men också för effekten av vår undervisning. Detta utvecklingsarbete handlar om det relationella klassrumsledarskapet.