Skolutveckling

Vi arbetar för en framgångsrik skola med Quadriceps-programmet.

Quadriceps är ett program som har utvecklats utifrån forskning om Framgångsrika skolor. Vår strävan är att kunna erbjuda eleverna en plattform för lärande med lugn, motivation och arbetsro för elever och personal.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00