Toggle navigation

Stöd, hälsa och trygghet

Elev

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha
fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. 

Det är viktigt att du känner dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero. I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska och kurator. Vi har också  läkare och psykolog kopplad till skolan.

En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om det är något problem.

Elevhälsa 6-9

Socialpedagog
Victoria Skog
Telefon 0522-69 71 99

Ramadan Velic
Telefon 0522-69 66 52

Skolsköterska
Josefin Stalefors
Telefon 0522-69 58 72

Kurator
Mattias Berntsson
Telefon 0522-69 66 36

Specialpedagog
Linda Svanlind
Telefon 0522-69 75 36

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00