Studie- och yrkesvägledning

Prao

Aktuella PRAO-veckor

Gymnasieintagning

Tidsplan

1 februari är sista ansökningsdatum till Gymnasieskolan. I början av januari får förälder/målsman ett brev hem med de ansökningskoder som krävs för att göra ansökan på nätet. Det framgår i brevet vilken dag som är startdatum för ansökan. Vänd er gärna till studievägledaren på Ramneröd om ni behöver hjälp med ansökan.

15 april får eleven ett preliminärt antagningsbesked som grundar sig på terminsbetyget till jul i år 9. Detta är bara en lägesrapport på hur man ligger till, man är alltså inte slutligt intagen. Beskedet kommer via nätet.

15 april - 15 maj är omvalsperiod. Vill man ändra det val man gjorde i januari så finns det möjlighet att göra det då. Tala med studievägledaren innan du gör några ändringar.

1 juli kommer det definitiva antagningsbeskedet som grundar sig på slutbetyget i 9:an.

Det är först då man vet hur antagningen har gått. Eleven har sedan tre veckor på sig att svara på beskedet om man vill ha erbjuden plats eller inte. Detta besked kommer både via nätet och med post.

Kontakt

Anna Fernquist, studie och yrkesvägledare

+46 522‑69 56 73

anna.fernquist@uddevalla.se

Boxhultsvägen 18

451 51 Uddevalla

Förslag på sidor