Elevråd

Elevrådet består av två elever från varje klass från år F-klass. En gång per månad samlas man till möte för att diskutera frågor som är viktiga för att Sandersdalsskolan ska vara en bra skola. Frågorna som tas upp är ofta olika förslag till förbättringar som man har med sig från klassråden.

Förslag på sidor