Toggle navigation

Föräldraråd, samverkan

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett forum för alla barn och familjers bästa. Dels genom samverkan mellan föräldrar och personal på skolan, dels genom föräldrapåverkan när det gäller verksamheten på Sandersdalsskolan.

Föräldrarådet ska också fungera som en informationslänk mellan föräldrar, personal, rektor och förvaltning.

skolans möten skall vara ett öppet forum där alla ska känna sig välkomna. Dessa möten är mycket viktiga ör oss i skolan för att vi ska kunna ta del av de synpunkter och funderingar som ni föräldrar har.

Vill du komma i kontakt med föräldraföreningen går det bra att mejla till Hans Andersson

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00