Läxpolicy 

Sandersdalsskolans läxpolicy

På Sandersdalsskolan har vi beslutat att eleverna kommer att ha läxor. Skolverket menar att läxor ska vara formativa och främja elevernas fortsatta lärande. För oss är det viktigt att de läxor som ges hänger ihop med undervisningen och att eleverna har fått förståelse så att de på egen hand kan lösa uppgiften som läxan innebär. Vi följer upp läxorna i skolan och ger återkoppling på olika sätt, det kan vara både muntligt eller skriftligt. Vi erbjuder läxläsning/studiestöd för eleverna varje vecka.

Läxans syfte och innehåll

  • På vår skola har vi läxor med olika syften:
  • ge förförståelse för något vi ska arbeta med i skolan, till exempel att se en faktafilm eller att läsa en text.
  • färdighetsträning: lästräning, multiplikationstabeller, glosor eller repetition av tidigare genomgångna moment. Vissa moment i inlärningen kan behöva mer tid för att automatiseras, därav färdighetstränande läxor.
  • undersökande uppgifter/uppdrag som intervju.
  • ge vårdnadshavare insyn i skolarbetet.
  • ge eleverna studievana och träna på att ta eget ansvar för sina studier, i takt med stigande ålder.

Exempel på läxa i år 1-3

  • Läsläxa
  • Engelska glosor
  • Övningsuppgifter i matematik

Planerad ledighet

Vid planerad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att missade moment i skolan tas igen. Arbetsuppgifterna ges i efterhand och räknas inte som läxa, men kan i mån om tid ges i förväg. Vårdnadshavare och elev kontaktar respektive pedagog för uppgifter.

Förslag på sidor