Ordningsregler

Sandersdalsskolans ordningsregler

 • På vår skola är vi snälla och visar omtanke mot alla och skojbråkar inte.
 • På vår skola använder vi ett trevligt språk, som inte är
  kränkande mot andra.
 • På vår skola kommer vi i tid till lektionerna och vi har med oss
  rätt material.
 • På vår skola bidrar alla till god arbetsro och matro.
 • På vår skola är vi rädda om skolans lokaler och material.
 • På vår skola har vi tydliga gränser och vi håller oss innanför markeringarna på skolgården.
 • På vår skola uppmanar vi att lämna värdesaker hemma. Skolan
  ersätter inte det som går sönder eller försvinner. 

Förslag på sidor