Ordningsregler

Sandersdalsskolans ordningsregler
1. På vår skola är vi snälla och visar omtanke mot alla och
skojbråkar inte.
2. På vår skola använder vi ett trevligt språk, som inte är
kränkande mot andra.
3. På vår skola kommer vi i tid till lektionerna och vi har med oss
rätt material.
4. På vår skola bidrar alla till god arbetsro och matro.
5. På vår skola är vi rädda om skolans lokaler och material.
6. På vår skola har vi tydliga gränser och vi håller oss innanför
markeringarna på skolgården.
7. På vår skola uppmanar vi att lämna värdesaker hemma. Skolan
ersätter inte det som går sönder eller försvinner.

 

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00