Grundskolan, förskoleklass och fritidshem arbetar tillsammans i arbetslag. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma utvecklingsmål på verksamhets-, grupp- och individnivå. Skolan har fantastiska elever och personal med god kompetens vilket tillsammans ger en god start i lärandet.

Sandersdalsskolans läxpolicy

På Sandersdalsskolan har vi beslutat att eleverna kommer att ha läxor. Skolverket menar att läxor ska vara formativa och främja elevernas fortsatta lärande. För oss är det viktigt att de läxor som ges hänger ihop med undervisningen och att eleverna har fått förståelse så att de på egen hand kan lösa uppgiften som läxan innebär. Vi följer upp läxorna i skolan och ger återkoppling på olika sätt, det kan vara både muntligt eller skriftligt. Vi erbjuder läxläsning/studiestöd för eleverna varje vecka.

Läxans syfte och innehåll

Planerad ledighet

Vid planerad ledighet ansvarar vårdnadshavare för att missade moment i skolan tas igen. Arbetsuppgifterna ges i efterhand och räknas inte som läxa, men kan i mån om tid ges i förväg. Vårdnadshavare och elev kontaktar respektive pedagog för uppgifter.

Fritidshemmet

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritidshemspersonalen kan med sin kompetens tillföra ytterligare perspektiv. Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och på gruppen utgör fritidshemsverksamheten en viktig del av barnets vardag.

Fritidshemmet erbjuder barnen en meningsfull fritid. Verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme. Vi har fasta rutiner och återkommande aktiviteter varje vecka.

Leken är barnen viktigaste sysselsättning. Genom frilek tränas det sociala samspelet, exempelvis turtagning, regler, hänsyn och rättvisa.

Praktisk information

Sandersdalsskolans fritidshem består av åtta avdelningar. Öppettider i huvudsak klockan 6.00-18.00. På fritids serveras frukost klockan 7.15. När skolan slutar kommer barnen till fritids. Vi kontrollerar att alla barn har kommit, cirka klockan 14.00 äter vi mellanmål.

Gemensam stängning sker dagligen på Norr i Diamanten och på Söder i Opalen, cirka klockan 16.55 .

Fritids är öppet för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Tillsynsbehovet utgörs av arbetstider/studier + restid. Under föräldrarnas semester, lov eller annan ledighet är barnet inte berättigat till barnomsorg.

Schema för barnens vistelsetid på fritids ska lämnas så snabbt som möjligt. Detta görs i Edlevo-appen. För mer information se på Uddevalla kommuns hemsida eller via denna länk: Edlevo. Om tiderna förändras måste detta meddelas direkt. Vi vill att barnen går med hem på den avtalade tiden. Om barnen skall följa med en kamrat hem ska detta göras upp av föräldrarna, dagen innan och meddelas fritids.

Om någon annan hämtar barnet vill vi veta det, vi lämnar inte ut era barn till okända personer. När du är ledig är barnen hemma. Om du till exemple blir försenade ring oss och meddela det, barnen kan bli oroliga.

Under sommaren samarbetar vi med andra fritidshem. Information om detta går ut i mars månad samtidigt som vi undersöker behovet av barnomsorg under sommaren.

Kläder till barnen: Om barnen smutsar ner sig eller blir blöta, så är det bra om ombyteskläder finns till ditt barn på fritids. Regnkläder och stövlar är också önskvärt. Märk kläderna med barnets namn! Skolan ansvarar inte för borttappade kläder.

Vi som arbetar på fritids är fritidspedagoger. Vi har tystnadsplikt. Om du undrar över något i vår verksamhet fråga gärna.