Fritidshem

Sandersdalsskolans fritids

På Sandersdalsskolan finns fritidshem både i den norra och den södra delen av skolan.
På norr heter avdelningarna Solen, Hagen och Droppen och på söder har vi Ängen, Gläntan, Torpet och Kristallen.

Fritidsavdelningar

Droppen
Telefon 0522-69 82 25, 070-165 44 94
Marie Joling & Axel Stålhandske

Hagen
Telefon 0522-69 82 24, 070-165 44 93
Synöve Börjesson & Madeleine Erlandsson

Solen
Telefon 0522-69 82 23, 070-165 85 48
Eva Berggren & Anna Larsson

Gläntan
Telefon 0522-69 82 29, 070-785 83 02
Matilda Dunkel & Matilda Hermansson

Torpet
Telefon 0522-69 82 30, 070-161 28 49
Isabelle Börjesson & Philip Engelbrektsson

Ängen
Telefon 0522-69 82 31, 070-165 85 49
Susanne Karlsson

Kristallen
Telefon 0522-69 53 03, 072-145 63 03
Rainer Rangell & Emma Dejevik

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritidshemspersonalen kan med sin kompetens tillföra ytterligare perspektiv. Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och på gruppen utgör fritidshemsverksamheten en viktig del av barnets vardag.

Fritidshemmet erbjuder barnen en meningsfull fritid. Verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme. Vi har fasta rutiner och återkommande aktiviteter varje vecka.

Leken är barnen viktigaste sysselsättning. Genom frilek tränas det sociala samspelet, exempelvis tur tagning, regler, hänsyn och rättvisa.

Praktisk information

Sandersdalsskolans fritidshem består av sex avdelningar. Öppettider i huvudsak klockan 6.00-18.00. På fritids serveras frukost klockan 7.15. När skolan slutar kommer barnen till fritids. Vi kontrollerar att alla barn har kommit, cirka klockan 14.00 äter vi mellanmål.

Gemensam stängning sker dagligen cirka klockan 16.45 i biblioteket.

Fritids är öppet för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Tillsynsbehovet utgörs av arbetstider/studier + restid. Under föräldrarnas semester, lov eller annan ledighet är barnet inte berättigat till barnomsorg.

Schema för barnens vistelsetid på fritids ska lämnas så snabbt som möjligt. Blanketter finns på varje avdelning. Om tiderna förändras måste detta meddelas direkt. Vi vill att barnen går med hem på den avtalade tiden. Om barnen skall följa med en kamrat hem ska detta göras upp av föräldrarna, dagen innan och meddelas fritids.

Om någon annan hämtar barnet vill vi veta det, vi lämnar inte ut era barn till okända personer. När du är ledig är barnen hemma. Om du till exemple blir försenade ring oss och meddela det, barnen kan bli oroliga.

Under sommaren samarbetar vi med andra fritidshem. Information om detta går ut i mars månad samtidigt som vi undersöker behovet av barnomsorg under sommaren.

Kläder till barnen: Om barnen smutsar ner sig eller blir blöta, så är det bra om ombyteskläder finns till ditt barn på fritids. Regnkläder och stövlar är också önskvärt. Märk kläderna med barnets namn! Skolan ansvarar inte för borttappade kläder.

Vi som arbetar på fritids är fritidspedagoger. Vi har tystnadsplikt. Om du undrar över något i vår verksamhet fråga gärna.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00