Fritidshem

Sandersdalsskolans fritids

På Sandersdalsskolan finns fritidshem både i den norra och den södra delen av skolan.
På norr heter avdelningarna Månstenen, Juvelen, Smaragden, Pärlan och Diamanten och på söder har vi Opalen, Rubinen och Safiren.

Fritidsavdelningar

Månsten
Telefon 072-209 76 05
Emma Dejevik, Adam Engelbrektsson & Jesper Lyxell

Juvelen
Telefon 072-209 76 07
Synöve Börjesson & William Hjalmar

Diamanten
Telefon 079-066 58 18
Anna Larsson & Hugo Lindblom

Pärlan
Telefon 070-165 44 93
Marwa Bakr & Madeleine Erlandsson

Smaragden
Telefon 070-165 85 48
Eva Berggren & Matilda Hermansson

Opalen
Telefon 070-785 83 02
Rose-Marie Carlsson & Camilla Karlsson

Rubinen
Telefon 070-161 28 49
Isabelle Börjesson, Fredrik Korn & Jonathan Lundström

Safiren
Telefon 070-165 85 49
Durade Al Hilali, Matilda Dunkel & Susanne Karlsson


Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns utveckling och lärande. Fritidshemspersonalen kan med sin kompetens tillföra ytterligare perspektiv. Med sin mer uttalade inriktning på barns sociala utveckling, välbefinnande, omsorg och på gruppen utgör fritidshemsverksamheten en viktig del av barnets vardag.

Fritidshemmet erbjuder barnen en meningsfull fritid. Verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme. Vi har fasta rutiner och återkommande aktiviteter varje vecka.

Leken är barnen viktigaste sysselsättning. Genom frilek tränas det sociala samspelet, exempelvis tur tagning, regler, hänsyn och rättvisa.

Praktisk information

Sandersdalsskolans fritidshem består av åtta avdelningar. Öppettider i huvudsak klockan 6.00-18.00. På fritids serveras frukost klockan 7.15. När skolan slutar kommer barnen till fritids. Vi kontrollerar att alla barn har kommit, cirka klockan 14.00 äter vi mellanmål.

Gemensam stängning sker dagligen på Norr i Diamanten och på Söder i Opalen, cirka klockan 16.55 .

Fritids är öppet för barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Tillsynsbehovet utgörs av arbetstider/studier + restid. Under föräldrarnas semester, lov eller annan ledighet är barnet inte berättigat till barnomsorg.

Schema för barnens vistelsetid på fritids ska lämnas så snabbt som möjligt. Blanketter finns på varje avdelning. Om tiderna förändras måste detta meddelas direkt. Vi vill att barnen går med hem på den avtalade tiden. Om barnen skall följa med en kamrat hem ska detta göras upp av föräldrarna, dagen innan och meddelas fritids.

Om någon annan hämtar barnet vill vi veta det, vi lämnar inte ut era barn till okända personer. När du är ledig är barnen hemma. Om du till exemple blir försenade ring oss och meddela det, barnen kan bli oroliga.

Under sommaren samarbetar vi med andra fritidshem. Information om detta går ut i mars månad samtidigt som vi undersöker behovet av barnomsorg under sommaren.

Kläder till barnen: Om barnen smutsar ner sig eller blir blöta, så är det bra om ombyteskläder finns till ditt barn på fritids. Regnkläder och stövlar är också önskvärt. Märk kläderna med barnets namn! Skolan ansvarar inte för borttappade kläder.

Vi som arbetar på fritids är fritidspedagoger. Vi har tystnadsplikt. Om du undrar över något i vår verksamhet fråga gärna.

Förslag på sidor