Kontakta Sanderdalsskolan

Frånvaroanmälan
Digital frånvaroanmälan via Dexter
Telefon 0522-69 82 20 före klockan 07.45
Om ditt barn får specialkost: Kontakta skolköket telefon 0522-69 82 21 för att avboka elevens måltider vid ledighet eller sjukdom.

Rektor
Pernilla Nielsen
Telefon 0522-69 71 03

Administratör
Lovisa Brännvall
Telefon 0522-69 58 62

Adress
Nordanvindsvägen 33, 451 60 Uddevalla

Fritidsavdelningar

Droppen
Telefon 0522-69 82 25
Susanne Karlsson, Linn Carlssson och Lena Mattsson

Hagen
Telefon 0522-69 82 24
Synöve Börjesson,Ann Rasumsson

Solen
Telefon 0522-69 82 23

Chris Thulin, Eva Berggren

Gläntan
Telefon 0522-69 82 29
Ingela Nilsson, Matilda Dunkel

Torpet
Telefon 0522-69 82 30
Sandra Andersson, Henrik Blomqvist

Ängen
Telefon 0522-69 82 31
Jan Johansson, Emma Olsson, Göthe Nordgren

Kristallen
Telefon 0522-69 53 03
Ros-Marie Carlsson, Peter Backman

Personal F-6

Arbetslag förskoleklass Norra delen
Telefon 0522-69 82 24, 69 82 23
Maria Isaksson, Anna-Ronja Hallesten, Marie Johansson, Camilla Nilsson

Arbetslag årskurs 1
Telefon 0522-69 82 23
Nina Hejdengård, Mikael Nordh, Jenny Johansson, Lena Mattsson

Arbetslag årskurs 2
Telefon 0522-69 82 31

Sofia Edlund, Ellen Herwig, Malin Vernersson, Göthe Nordgren

Arbetslag årskurs 3
Telefon 0522-69 53 03
Louise Otterholm, Sandra Bagger, Carina Nilsson, Caroline Bjurhult, Anna Larsson

Arbetslag årskurs 4
Telefon 0522-69 53 03
Helen Bladh, Elenore Järnberg, Helena Svensson, Madeleine Erlandsson

Arbetslag årskurs 5
Telefon 0522-69 82 29
Ninette Jendvi, Cathrine Stålhandske, Helena Svensson

 

Eleverna har slöjd på Unnerödsskolan med Tore Eriksson och  Maria Velasquez Pezoa.

Elevhälsa

Skolsköterska
Ann-Chresti Ander
Telefon 0522-69 72 07

Kurator  
Chatrin Eriksson
Telefon 0522-69 66 88

Specialpedagog
Petra Lundqvist
Telefon 0522-69 71 53

Speciallärare
Ingrid Patriksson

Skolpsykolog
Silvana Rodriguez Labra
Telefon 0522-69 72 12

Övrig personal

Vaktmästare
Elvir Botonjic

Skolmåltidspersonal
Ingela Paulsson, Marita Larsson
Telefon 0522-69 82 21


Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00