Skolutveckling

Skolans vision

Vi utbildar våra elever att bli ansvarstagande och kreativa människor med demokratiska värderingar samt att bli rustade för att möta framtidens samhälle.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00