Elevråd

Elevråd genomförs ett par gånger per termin med rektor och personal. Klassråd genomförs varje vecka i klassen.

Förslag på sidor