Toggle navigation

Om Sommarhemsskolan och fritids

F-6

Förskoleklass och grundskola

Vi erbjuder eleverna en trygg och välgenomtänkt arbetsmiljö med hög standard. Personalens stora engagemang för varje elev kombinerat med ett gott samarbete mellan hem och skola är grundstenen i vår verksamhet.

Sommarhemsskolan F-6

Vi har tillgång till en av kommunens största idrottshallar när vi har idrott. Det centrala läget innebär att vi har närhet till olika inomhus- och utomhusaktiviteter inom idrott, kultur och natur.

Fritidshem
Vi har många barn på fritids, med olika avdelningar för de yngre och de äldre barnen. Personalen är utbildade fritidspedagoger, som arbetar nära lärare och förskollärare. Verksamheten på fritidshemmet anpassas efter varje barns intresse och ålder. Många aktiviteter förlägger vi utomhus och rörelse präglar också fritidshemmets verksamhet. Vi har tillgång till idrottshallen varje vecka.

7-9

Sommarhemsskolan 7-9 är byggd efter konceptet ”Den lilla skolan i skolan” som innebär att varje arbetslag har sina egna lokaler. Arbetslagen har förutom lektionssalar också tillgång till flera grupprum och även ett uppehållsrum. För att ha en mjuk och ren miljö använder vi inneskor.

Sommarhemsskolan 7-9

Skolan är utrustad med den senaste tekniken med bland annat digitala whiteboards i alla klassrum. Eleverna disponerar också en personlig dator under högstadietiden. Vi arbetar med en digital lärplattform som heter Classroom mot elever samt Unikum som mer är riktad till vårdnadshavare.

Vi har erfaren och engagerad personal som arbetar i arbetslag runt eleverna. Vi har även ett väl fungerande elevhälsoteam med skolsköterska, specialpedagog , speciallärare, skolpsykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00