Toggle navigation

Fritids

På vår skola har vi 5 avdelningar. 4 avdelningar för F - 2 och en avdelning för barn från årskurs 3 och uppåt.

Fritidshemmet är en del av barnens fritid. Därför vill vi ge barnen en lugn, trygg och stimulerande fritid. Vi värnar om leken och barnens egna intressen och vi erbjuder också olika aktiviteter som pyssel, slöjd och gympa med mera.

Barn som har fritidshemsplats har ett stort inflytande när det gäller att välja aktiviteter efter sina egna intressen.

Fritidshemmet ligger centralt och vi har därför närhet till ute- och inneaktiviteter som till exempel badhus, Emaus, Skeppsviken och muséet.

Alla måltider serveras i vår matsal.

Våra avdelningar

Måsen
Telefon 0522-69 71 68, 070-160 78 94

Viggen
Telefon 0522-69 70 72, 070-165 85 27

Tärnan
Telefon 0522-69 71 88, 070-160 78 95

Svanen
Telefon 0522-69 70 82, 070-165 58 28

Albatrossen

Alba, telefon 0522-69 56 03, 072-145 63 64

Trossen, telefon 0522-69 71 69, 070-165 74 31

Öppettider och måltider

Öppettider: Måndag-fredag 6.00-18.00

Frukost: Serveras 7.30 Mellanmål: Serveras mellan 13.50-14.30 beroende på vilket fritidshem ditt barn går på.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00