Kontakta Sommarhemsskolan/kontakt

Frånvaroanmälan

Digital frånvaroanmälan via Dexter

F-3, telefon 0522-69 71 66
4-6, telefon 0522-69 71 57
7-9, meddela frånvaro via Dexterappen

Årskurs F-6

Rektor
Marika Delvret
Telefon 0522-69 71 59

Biträdande rektor
Andreas Landenmark
Telefon 0522 - 69 58 39

Administratör
Charlotte Stigefors
Telefon 0522-69 51 28

Årskurs 7-9

Rektor
Mikael Engelbrektsson
Telefon 0522-69 66 86

Biträdande rektor
Sara Högberg
Telefon 0522-69 65 79

Skoladministratör 7-9 samt grundsärskola
Gun-Britt Johansson
Telefon 0522-69 71 52

Adress
Sommarhemsvägen 3, 451 81  Uddevalla

Skolvärd
Hannah Persson

Vaktmästare
Ulf Bäckström

Socialped. flex
Lisa Lycken

Fritidshem

Måsen
Telefon 0522-69 71 68,

Sms: 070-160 78 94

Viggen
Telefon 0522-69 70 72

Sms: 070-165 85 27

Tärnan
Telefon 0522-69 71 88,

Sms: 070-160 78 95

Svanen
Telefon 0522-69 70 82,

Sms: 070-165 58 28

Albatrossen
Alba Telefon 0522-69 56 03,

Sms: 072-145 63 64
Trossen Telefon 0522-69 71 69,

Sms: 070-165 74 31

Köket

Kock
Lisseth Maravilla
Telefon 0522-69 84 65

Klass F-3

Telefon : 0522 - 69 71 66

FA Jenny Nordberg, Zakia Tammo, Emma Eilasson

FB Lotta Isaksson, Ramona Söderqvist, Åke Gustavsson

1A Alexandra Landenmark, Justine Särnerblom, Josefine Amundsen

1AB Helen Andréasson, Agneta Idunger, Hatixhe Vitija, Heléne Östblom

1B Sofia Lans, Mohammed Abduhamid

2A Linda Jacobsson, Bilal Moussa, Lukas Blomqvist, Christoffer Warmbold

2B Renée Cederholm, Ellen Pettersson

3A Lisa Westland, Sanna Niklasson

3B Gabirelle Lundgren, Helen Andréasson

Klass 4-6

Telefon: 0522 - 69 71 57

4A Anneli Bäckström, Karolina Malmqvist, Jennefi Andersson, Floriand Sadiku

4B Madeleine Oscarsson, Mikael Karlsson, Anna-Lena Benzia

5A Marielle Stenblock, Marika Johansson, Sofia Svanberg, Maguns Adamsson

5B Sofia Svanberg, Marika Johansson, Marielle Stenblock, Caroline Niklasson

6A Tony Fylksjö, Ole Dahlseng, Fredrik Schoug, Anna Tingvall

6B Fredrik Schoug, Ole Dahlseng, Tony Fylksjö

Speciallärare:
Christel Alhäll

Rastvärdar:

Håkan Alfredsson, Anna Tingvall, Ulrika Andreasson, Lukas Blomqvist, Ole Dahlseng, Mohammed Abdulhamid, Bilal Moussa, Christoffer Warmbold, Magnus Adamsson

Fritidshemspersonal

Svanen/Tärnan
Helene Östberg
Magnus Adamsson
Caroline Niklasson
Marie-Louise Erasmie
Åke Gustavsson
Mohammed Abdulham
Floriand Sadiku

Måsen/Viggen

Nana Kawas
Anna Tingvall
Lukas Blomqvist
Ellen Pettersson

Alba/Trossen

Håkan Alfredsson
Emma Eliasson
Christoffer Warmbold
Sanna Niklasson
Jennefi Andersson
Floriand Sadiku

Klass 7-9

Lag 7

Telefon arbetsrum: 0522-69 72 16

7a

Yvonne Arbin

SV EN SPA

7a

Göran Hildingsson

SL

7b

Viktoria Karavas

MU

7b

Elsa Zoghi

MA/NO/TK

7c

Elena Hagel

EN/TY

7c

Gabriella Alexandersson

MA/NO/TK

7d

Ulrika Aronsson

SV

7d

Fredrik Sämsgård

IDH

Spec.

Johanne Ahlsén Mörlin


Flexgr

Sofi Weidmert


elevass

Louise Laurell


elevass

Henrik Troudi/Filip Skarin


Socialpedagog

Anna Marciniak

 

 

Lag 8

Telefon arbetsrum: 0522-69 68 58

8a

David Kronvall

8a

Sandra Ekvall

8b

Maria Samuelsson

8b

Björn Göransson

8c

Lisbeth Mossum

8c

Ingegerd Apelryd

8d

Clary Andersson

8d

Amanda Olausson

Spec.

Ingela Sjölin

Flexgr

Cecilia Djupfeldt

Elevass

Elias Hagström

Elevass

Adam Gozdzik

Socialpedagog

Erica Karlsson

 

Lag 9

Telefon arbetsrum: 0522-69 72 14

9a

Morgan Sandblom/Emma Noura

SO

9a

Britt Jakobsson

HKK

9b

Jenny Dufberg

MA/NO/TK

9b

Elin Stålheim Geijer

IDH

9c

Caroline Nystén

SV/EN

9c

Mathias Bäckström

MA/NO/TK

9d Lagsamordn.

Cathrine Ifver Stjernqvist

BL

9d

Viktoria Eriksson

FR/SV

Spec

Åsa Marie Ahl


Socialpedagog

Maria Kjell


Resurs

Abdi Abdulle


Resurs

Jenny Plate

 

 

Lagunen

Telefon arbetsrum: 0522 - 69 72 26

Spec/Lagsamordn

Liselotte Högnell Björkman

Spec

Cecilia Hagelberg

Lärare

Örjan Segerberg

Resurs

Annika Zandier

Resurs

Paula Serenius

Resurs/LSS

Stefan Erixon

Resurs

Filip Wattman

Resurs

Johanna Persson

Resurspers.

Walla Yassien

 

Lag Flexgruppen

Telefon arbetsrum: 0522 - 69 53 93

Lärare

Sofi Weidmert Jarl

Lärare

Cecilia Djupfeldt

Lärare

David Kronvall

soc.ped

Lisa Lycken

Resurs

Erik Karlsson

Resurs

Filip Karlin

 

Elevhälsa

Specialpedagog F-6
Berit Knutsson

Specialpedagog 7-9
Gerd Bäckström
Telefon 0522-69 76 19

Kurator F-6
Karin Bernhard
Telefon 0522-69 58 93

Kurator 7-9
Elisabeth Alenklint
Telefon 0522-69 53 99

Skolsköterska F-6
Hanna Standéus
Telefon 0522-69 76 05

Skolsköterska 7-9
Kristin Lundqvist
Telefon 0522-69 58 44

Skolläkare söks via skolsköterska.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00