Toggle navigation

Utbildning, arbetsliv och prao

Jobbar

Här hittar du information och framförallt länkar som rör eftergymnasial utbildning, sommarlovspraktik, arbetsmarknad och prao.

Prao

Alla de kommunala grundskolorna har prao (praktisk arbetslivsorientering) vid ett eller flera tillfällen under år 8-9. Prao ger dig en inblick i arbetslivet. Du får kunskaper om ett eller flera yrken och får känna på hur det är att arbeta, med allt vad det innebär.

Du skaffar själv din egen praoplats/platser. Att ta kontakt med arbetsgivare (via besök eller telefon) är bra träning inför framtida anskaffning av extrajobb/sommarjobb. När man letar praoplats kan man tänka på lite olika sätt; antingen kan man försöka hitta en plats inom ett arbetsområde som man vill prova på inför framtida gymnasie- och yrkesval. Eller så kan man försöka få en plats på ett ställe där man tror att man skulle kunna få ett extra- eller sommarjobb framöver. Det kan vara bra att se över det nätverk av vuxna som finns runt en, när man söker praoplats. Kanske finns det någon granne eller vän till föräldrarna som har ett arbete du tycker skulle vara roligt att praoa på. Vill du ha tips kring praon, låna telefon för att söka praoplats osv. är du välkommen till din studie- och yrkesvägledare.

Under praoperioden gäller den ordinarie skolförsäkringen. Det utgår ingen ersättning för resor eller mat under praon. Däremot kan du äta på alla kommunala skolor i Uddevalla. Har du nära från din praoplats till en skola och önskar äta där, anmäler du detta till din studie- och yrkesvägledare.

Praoperioderna infaller vid olika tidpunkter på de olika skolorna i kommunen. Din studie- och yrkesvägledare och din/a klassföreståndare/mentor/er kommer att informera dig om vad som gäller för just din praoperiod.

Det är viktigt att du, dina föräldrar/vårdnadshavare och handledare på praoplatsen är införstådda med vad som gäller för praon. När du skaffar en egen praoplats kommer du att få med dig en praoblankett som ska skrivas under av handledaren på praoplatsen. På praoblanketten finns också kortfattad information om elevens och praoplatsens ansvar under praon, regler som ska följas osv.

Du kan också läsa mer om lagar och regler för ungas arbete på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Sommarlovspraktik

Uddevalla kommun brukar under våren erbjuda elever som gått ur år 9 (och år 1 på gymnasiet) möjligheten att ansöka om sommarlovspraktik. Detta är inte regelrätt arbete utan praktik och de som får en plats får en timersättning. Platserna lottas ut bland de som sökt. Ansöker gör man via Uddevalla kommuns hemsida och ansökan brukar vara öppen någon gång i mars-april. Dessa datum skiljer sig åt från år till år, kolla därför in på hemsidan för aktuell information eller prata med din studie- och yrkesvägledare.

Länkar

Om arbetsliv, arbetsmarknad och yrken:

Arbetsförmedlingens hemsida med info och prognoser om arbetsmarknad och yrken

Arbetsmiljöverkets hemsida med regler och lagar om hur du som är ung får arbeta

Sacos hemsida med info om olika yrken

LO’s hemsida med matnyttig info för dig som ska ut på/ansöka till ditt första jobb eller göra prao/praktik

Alla studiers hemsida med info om löner, yrken och prognoser

Uddevalla kommuns hemsida om kommunal sommarlovspraktik

Praktikplatsen.se administrerar praon på din skola

Om eftergymnasiala studier:

Uddevalla Vuxenutbildning med info om studier för vuxna på grund-, gymnasial och eftergymnasial nivå

Folkhögskolor i Sverige med info om att studera vid folkhögskola på gymnasial och eftergymnasial nivå samt utbildningsutbud osv.

Yrkeshögskolor i Sverige med info om att studera på eftergymnasial nivå vid yrkeshögskola samt utbildningsutbud

Universitets- och högskolerådets hemsidor Studera.nu och Antagning.se med info om eftergymnasiala studier vid högskola och universitet, utbildningsutbud, ansökan

Kontakt

Amanda Gavigan, +46 522‑69 78 55

Studie och yrkesvägledare

amanda.gavigan@uddevalla.se

Sommarhemsskolan Sommarhemsvägen 3

451 44 

Uddevalla

Per Gardell, +46 522‑69 77 70

Studie och yrkesvägledare

per.gardell@uddevalla.se

Sommarhemsskolan Sommarhemsvägen 3

451 44 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00