Föräldraråd, samverkan

Föräldrarådets syfte är att fungera som ett forum för alla barn och familjers bästa. Dels genom samverkan mellan föräldrar och personal på skolan, dels genom föräldrapåverkan när det gäller verksamheten på Unnerödsskolan.

Föräldrarådet ska också fungera som en informationslänk mellan föräldrar, personal, rektor och förvaltning.

Vi bjuder in alla intresserade föräldrar till föräldraråd två gånger per termin. Vi gör ett aktivt val att inte utse några föräldrarådsrepresentanter per läsår utan vill att skolans möten skall få vara ett öppet forum där alla ska känna sig välkomna.

Datum och punkter för föräldrarådet meddelas via elevernas veckoblad och via hemsidan.

Som förälder kan du när som helst kontakta skolan för ämnen som du vill lyfta på föräldrarådet. Vi ser helst att detta görs via mail till rektor Karin.isaksson@uddevalla.se

Vi hoppas också att du som förälder och vårdnadshavare kontaktar skolan när du har frågor om verksamheten eller vill berätta om hur du/ni upplever skolan.

Förslag på sidor