Ordningsregler

Telefon och pennor

Följ alla vuxnas instruktioner.
Respektera alla på skolan.
Var rädd om dina, andras och skolans tillhörigheter.

Unnerödsskolans ordningsregler

  • Kom i tid till lektionern
  • Ge varandra arbetsro
  • Använd ett vårdat språ
  • Mobiltelefoner är avstängda och inlåsta under skoltid
  • Det är inte tillåtet att bråka, skojbråka eller skada någon
  • Stanna inom skolans område under skoldagen
  • Lämna skolans område vid skolans slut
  • Det är inte tillåtet att ta med sig godis, nötter eller tuggummi till skolan

Ordningsregler

Konsekvenstrappa

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00