Ordningsregler

Telefon och pennor

Följ alla vuxnas instruktioner.
Respektera alla på skolan.
Var rädd om dina, andras och skolans tillhörigheter.

Unnerödsskolans ordningsregler

  • Kom i tid till lektionern
  • Ge varandra arbetsro
  • Använd ett vårdat språ
  • Mobiltelefoner är avstängda och inlåsta under skoltid
  • Det är inte tillåtet att bråka, skojbråka eller skada någon
  • Stanna inom skolans område under skoldagen
  • Lämna skolans område vid skolans slut
  • Det är inte tillåtet att ta med sig godis, nötter eller tuggummi till skolan

Ordningsregler Pdf, 223.8 kB.

Konsekvenstrappa Pdf, 43.3 kB.

Förslag på sidor