Om skolan

lek unneröd

Unnerödsskolan är en 4-6-skola belägen nära Unnerödsdalen i stadsdelen Unneröd och Skogslyckan. Skolans läge underlättar för klasserna att besöka andra platser i centrala Uddevalla. På skolan går cirka 300 elever.

På skolan finns tre fritidshemsavdelningar som har öppet mellan klockan 06:00-18.00 alla vardagar.

Vi har en välutbildad personalgrupp som tillsammans verkar för att ditt barns skoldag håller en hög kvalitet.

Unnerödsskolan består av flera olika byggnader som innehåller klassrum, bibliotek, slöjdsalar, idrottshall och matsal.

Förslag på sidor