Unnerödsskolan är en 4-6-skola belägen nära Unnerödsdalen i stadsdelen Unneröd och Skogslyckan. Skolans läge underlättar för klasserna att besöka andra platser i centrala Uddevalla. På skolan går cirka 300 elever.

Vi har en välutbildad personalgrupp som tillsammans verkar för att ditt barns skoldag håller en hög kvalitet.

Unnerödsskolan består av flera olika byggnader som innehåller klassrum, bibliotek, slöjdsalar, idrottshall och matsal.

Skolans vision

Vi vill skapa en relevant skola som väcker elevernas drivkraft i en föränderlig värld och stimulerar till hög måluppfyllelse där eleverna vill och kan ta ett personligt ansvar för sitt lärande.

Trivsel Trygghet Kunskap - är våra ledord i verksamheten. Skolan ska vara en utvecklande, varm och trygg plats, där barnen blir sedda och stimulerade för att utvecklas på bästa sätt.

Hur arbetar vi med trivsel och trygghet? Alla elever och alla vuxna ska vara väl kända med innehållet i vår likabehandlingsplan. På Unnerödsskolan finns ordningsregler som är framtagna tillsammans av elever, föräldrar, lärare och elevhälsans personal.

Unnerödsskolan har sex ”Unnerödsdagar” under läsåret som är schemabrytande dagar då alla elever från förskoleklass upp till årskurs 6 arbetar tillsammans i grupper. Ett syfte med ”Unnerödsdagarna” är att alla elever får samarbeta i aktiviteter samtidigt som de lär känna fler barn och vuxna på skolan.

Hur arbetar vi med kunskap? En trygg och trivsam miljö är grunden för att kunna ta till sig ny kunskap och utvecklas mot målen.

En målsättning är att eleven ges möjlighet att vara mer aktiv i skoldagen för att kunna påverka sin egen skolgång men även inför olika val i livet. Exempel på kompetenser/förmågor som eleven lär sig utveckla är att fatta beslut, uttrycka sin åsikt, reflektera, föra diskussioner, omsätta sina idéer till handling, samarbete, ta ansvar etcetera..

Fritidshem

På skolan finns tre fritidshemsavdelningar som har öppet mellan klockan 06:00-18.00 alla vardagar. Vi erbjuder barnen möjlighet till olika aktiviteter såsom gympa, pyssel, målning, lera, musik, dans, skogen, bakning, utflykter och säsongsbetonade aktiviteter.

En dag på fritidshemmet:

6.00 - Fritidshemmet öppnar
7.20 -7.50 - Frukost i matsalen
8.10 - Skolan börjar
12.30 - 14.35 Fritidsbarnen kommer
13.00 - Utevistelse
14.15 - Mellanmål
14.30 - Valbara aktiviteter och lek ute eller inne
16.20 - Avdelningarna slås ihop
17.50 - Fruktstund
18.00 - Fritidshemmet stänger

Skolans sociala medier

Fritids finns på instagram och heter där unnerodsskolansfritids.

På facebook uppdaterar vi vad som händer hos oss via sidan Unnerödsskolan.

Gå gärna in och se vad som har hänt och vad som är på gång!