Toggle navigation

Förskoleklass

Förskoleklassen är en skolförberedande verksamhet för sexåringar. Året i förskoleklass ska stimulera varje barns utveckling och ligga till grund för fortsatt skolgång. Verksamheten pågår mellan 8.10-12.50. Före och efter skolan erbjuds skolbarnsomsorg i form av fritidshem. (6.00-18.00)

Vilka mål har vi med förskoleklassen?

  • Få barnen att tycka att skolan är rolig, där man har kamrater och känner trygghet och glädje.
  • Få barnen att känna samhörighet, ta ansvar, lyssna och visa hänsyn.
  • Få barnen att känna till skolans rutiner i matsalen, gymnastiken, på raster och veta vilka regler som finns på skolan.

Få de första grundläggande kunskaperna i svenska och matte.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00