Kontakta Unnerödsskolan

Frånvaroanmälan
Förskoleklass, telefon 0522-69 71 35
År 1-5, telefon 0522-69 71 33

Rektor
Karin Isaksson
Telefon 0522-69 71 58

Administratör
Eva Blomqvist
Telefon 0522-69 66 76

Adress
Aftonbrisvägen 1, 451 61 Uddevalla

Personalrum
Telefon 0522-69 71 33

Lilla Unneröd
Telefon 0522-69 76 81, 070-785 83 33

Gula fritids och morgonfritids
Telefon 0522-69 58 63

Röda fritids
Telefon 0522-69 71 35

Blåa fritids och morgonfritids
Telefon 0522-69 53 96

Regnbågen
Telefon 0522-69 53 95

Personal

Förskoleklass
Carina Josefsson, Lina Westerlund, Malin Fors, Pernilla Söderberg, Linda Pettersson

Resurs i förskoleklassen
Fredrik Korn med flera

År 1

Susanne Spindel, Åsa Hempel, Sofie Lycke och resurser Adam Engelbrektsson, Gunn-Britt Eriksson, Erik Hansson

År 2

Sofia Aronsson, Camilla Fredriksson, Sofia Molin Dunkel, resurs Rebecka Dorocci

År 3

Ervina Bellani, Susanne Kalin, Petra Hagemann, resurs Jonathan Lundström

År 4

Annika Lindblom, Leila Eckre, Sally Saffo. Resurser: David Karlsson och Hannah Johansson

År 5

Anna Ejdfors, Ulrika Löf Mattsson, Hans Danielsson, resurs Stampe Karavas

Idrottslärare
Christoffer Jonsson och Christoffer Andersson

Slöjdlärare
Tore Eriksson (trä och metall) och Maria Velasquez Pezoa (textil)

Fritidspersonal

Malena Skarin
Christoffer Jonsson
Christoffer Andersson
Carina Josefsson
Malin Fors
Rebecka Doroci
Hannah Johansson
Fredrik Korn
Katrine Gustavsson
Camilla Karlsson
Adam Engelbrektsson
Duraid Alhilali

Eline Lindberg
Robin Augustsson

Övrig personal

Vaktmästare
Elvir Botonjic
Telefon 0522-69 56 46

Skolmåltider
Catrine Olsson
Telefon 0522-69 53 17, 072-144 89 65

Elevhälsa

Skolsköterska
Malin Ahlén
Telefon 0522-69 66 53

Skolkurator
Emir Agovic
Telefon 0522- 69 71 63

Specialpedagog
Christina Cederqvist
Telefon 0522- 69 69 34

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00