Toggle navigation

Studie- och yrkesvägledning

Unnerödsskolans plan för studie- och yrkesvägledning

Våra mål är att eleverna när de lämnar Unnerödsskolan ska:

 • Ha tilltro till sin egen förmåga att forma sin framtid.
 • Känna att de kan samarbeta med andra människor av olika kön och med olika bakgrund
 • Ha en bred kunskap om olika yrken som finns
 • Veta vilka egenskaper och kunskaper som man behöver ha i några av dessa yrken.
 • Förstå varför man behöver ha ett arbete som vuxen
 • Veta hur det går till på flera olika arbetsplatser och vilka egenskaper man behöver där.

Så här arbetar vi för att nå dessa mål:

 • Varje uppstart av ett läsår: Målen lyfts upp till diskussion i arbetslagen. Varje arbetslag planerar för hur de ska arbeta för att nå dessa mål under läsåret. Vilket material som vi brukar arbeta med syns här nedan, men kan revideras vid behov.

Förskoleklassen

 • Att arbeta tillsammans i grupp
 • Vilka yrken finns på vår skola? Vad gör de?
 • Vem är jag; min familj och mina intressen

Åk 1-3

 • Närområdet: Vilka arbetsplatser finns nära oss?
 • Samhället: Vilka yrken behövs?
 • Yrken: Ta reda på mer om olika yrken och fantisera om sitt drömjobb.
 • Pengar: Hur fungerar det. Lön.
 • Vi bjuder in föräldrar att prata om sina yrken och vi försöker komma ut och titta på några olika arbetsplatser.
 • Vi lyfter fram yrken även i andra temaområden, till exempel när man talar om forntiden pratar man om vad en arkeolog gör. När man läser om väder lyfter man fram vad en meteorolog gör.
 • Hela tiden lyfta barnens tilltro till sin egen förmåga och jobba för att de inte ska styras av könsroller.

Åk 4-6

 • Pengar och yrken finns som tema i samhällskunskap. Bygga på och bredda deras kunskap från tidigare år.
 • Fördjupning i något yrke som man själv väljer. Ta reda på fakta och intervjua någon.
 • Studiebesök på arbetsplatser.
 • Yrkesgrupper bjuds in för att berätta
 • Hela tiden lära sig vad olika yrken kallas och vad de gör. Hitta olika yrken inom  många temaområden i no/so.

Fritids

 • Involvera barnen när vi skall göra studiebesök inom olika yrkesgrupper. Vad är de intresserade av att titta närmare på? Tillsammans eller i grupp göra sökningar för att utöka kunskapen kring vilka yrken som finns. Be barnen ge förslag på olika yrken de känner till. Hur många yrken kan de komma på?
 • Vilken utbildning behövs för att nå drömyrket? Hur kommer man dit? Vad måste jag göra för att ta mig dit? Vilken ambitionsnivå har jag? Kan jag starta här och nu eller kan jag vänta med att sätta igång?
 • Vad behöver jag ha förutom utbildning för att nå mitt drömyrke? T.ex. en trafiklärare behöver körkort. Kan jag bli allt?
 • Motivera barnen att bli vad de vill. Att få dem att tro på sig själva och nå sina mål.

Vid varje avslutning av ett läsår utvärderas hur arbetet gått, samt skrivs ned hur man kan ändra/förbättra arbetet nästa år.

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00