Elev och förälder

Förälder och elev

Blanketter och e-tjänster

Grundskolans blanketter/e-tjänster för exempelvis

  • skolskjuts
  • ledighetsansökan
  • modersmålsundervisning
  • särskild kost

hittar du här »

Tieto Edu

Tieto Edu är grundskolans app/webbtjänst för frånvaroanmälan.

Appen laddas ner från App Store eller Google Play

Unikum

Unikum är ett hjälpmedel för att stödja samarbetet mellan elev, vårdnadshavare och lärare. Unikum används vid förberedelser inför utvecklingssamtal och är ett stöd för reflektion kring lärandet kopplat till mål och dokumentation. Du som förälder kan enkelt ta del av ditt barns lärande.

Till Unikum »
Läs mer om Unikum »

Tempus

Tempus är fritidshemmens schema- och närvarotjänst. Tempus finns också som app, Tempus Hemma. När vårterminen 2022 startar kommer Tempus att ersättas med Tieto Edu.

Till Tempus »

Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare

I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare

  • ansöka om plats i förskola, skola och fritids
  • lämna önskemål om skolbyte
  • lämna uppgifter om inkomst

Till e-tjänsten »

Google Suite For Education

Google Suite erbjuder kostnadsfritt skolor ett antal molnbaserade verktyg som på olika sätt förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för bland annat skapande av såväl texter som presentationer, hemsidor, mejl, kalender, blogg och egna hemsidor. Verktygen i Google Suite används i pedagogiskt syfte och för kommunikation och planering kring skolarbetet.

Läs mer om Google Suite »

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00