Om skolan

Västerskolan

Västerskolan är en 7-9 skola med cirka 350 elever, beläget i utkanten av centrala Uddevalla. Skolan har en hög andel behöriga lärare som är indelade i årskurshomogena arbetslag.

Våra miljöer

Skolan består av en huvudbyggnad, där elever har största delen av sin undervisning. Musik, slöjd och idrottsundervisning bedrivs i intilliggande byggnader. Skolan har fina utemiljöer där eleverna kan pausa mellan sina lektioner och vi kan även vara stolta över vårt fina uppehållsrum som är bemannat av vår skolvärd. Bredvid vårt uppehållsrum finns skolans bibliotek där det finns möjlighet att koppla av i en miljö med litteratur och texter av olika karaktär. Här finns vår bibliotekarie som gärna ger olika lästips.

I samtliga rastmiljöer finns skolans personal att tillgå för att skapa trygghet, men också arbetsglädje.

Elevhälsa

På skolan finns elevhälsopersonal, där skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, studie och yrkesvägledare samt rektor finns representerade. Ytterligare kompetenser finns att tillgå i Centrala elevhälsan. I varje arbetslag ingår en speciallärare samt en lagledare.

Ledningsgrupp

Skolan har en ledningsgrupp som består av rektor Gunnar Nyberg, Marika Larsson - Lag 7, Patrik Lilleeng - Lag 8 och Jessica Magnusson - Lag 9 och specialpedagog Eva Vikarand..

Västerskolans framgångsverktyg

Västerskolan är en mobilfri skola, för att kunna fokusera på kunskaper och främja lärandet. I syfte att utveckla skolans lärmiljö har skolans personal arbetat fram gemensamma framgångsverktyg. Dessa framgångsverktyg genomsyrar undervisningen på Västerskolan och innebär att läraren:

- har ett tydligt mål och syfte med lektionen som anges i samband med lektionsstart

- att innehållet från lektionen knyts ihop vid lektionsavslut

- att läraren ansvarar för klassrumsplacering och gruppindelning samt att skolans lärare använder modellering som ett verktyg. Västerskolans värdeord är kunskap, trygghet och lust.

Läxhjälp

Skolan erbjuder läxhjälp måndagar 8.15-9.15 samt omprov/läxhjälp onsdagar 15.00-16.00.

 

Förslag på sidor