Toggle navigation

Kontakta Västerskolan

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Edlevo

Rektor
Gunnar Nyberg
Telefon 0522-69 71 01

Administratör
Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Stjärngatan 1, 451 51 Uddevalla

Elevhälsa

Skolkurator
Anna Kullander
Telefon 0522-69 56 53

Skolsköterska
Moa Olsson
Telefon 0522-69 66 79

Studie- och yrkesvägledare
Emma Tauson
Telefon 0522-69 72 06

Specialpedagog
Eva Vikarand
Telefon 0522-69 70 74

Speciallärare
Johanna Thomé
0522-69 70 79

Socialpedagog
Mats Karlsson
Telefon 0522-69 71 98

Speciallärare svenska/engelska
Lotta Bovik

Speciallärare matematik
Maya Molin
Telefon 0522-69 71 27

Köket

Ansvarig Kock
Viktoria Tenskär

Specialkostansvarig
Lena Olsson

Telefon köket 0522-69 71 15

Övrig personal

Lärarassistent
Anders Syversen
Telefon 0522-69 71 31

Bibioteksassistent
Anna Sandström
Telefon 0522-69 71 18

Vaktmästare
Dan Vestberg
Telefon 0522-69 71 43

Telefon årskurslag

Lag 6 0522-69 58 94

Lag 7 0522-69 66 90

Lag 8 0522-69 71 17

Lag 9 0522-69 66 91

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00