Kontakta Västerskolan

Frånvaroanmälan
Anmäl frånvaro digitalt via Tieto Edu

Rektor
Gunnar Nyberg
Telefon 0522-69 71 01

Biträdande rektor
Louise Alström
Telefon 0522-69 71 05

Administratörer
Amani El-Haj
Telefon 0522-69 65 96

Jessica Lindgren
Telefon 0522-69 66 06

Adress
Stjärngatan 1, 451 51 Uddevalla

Elevhälsa

Skolkurator
Anna Kullander
Telefon 0522-69 56 53

Skolsköterska
Moa Olsson
Telefon 0522-69 66 79

Studie- och yrkesvägledare
Evelina Fransson
Telefon 0522-697206

Specialpedagog
Annica Jonsson
Telefon 0522-69 70 79

Specialpedagog
Sandra Vedberg Jansson
Telefon 0522-69 70 74

Socialpedagog
Mats Karlsson
Telefon 0522-69 71 98

Resurspedagog
Lisa Berneland
Telefon 0522-69 69 80

Speciallärare svenska/engelska
Lotta Bovik

Speciallärare matematik
Maria Molin

Köket

Ansvarig Kock
Viktoria Tenskär

Specialkostansvarig
Ann-Christin Bruhn

Telefon köket 0522-69 71 15

Övrig personal

Lärarassistent
Anders Syversen
Telefon 0522-69 71 31

Bibioteksassistent
Anna Sandström
Telefon 0522-69 71 18

Vaktmästare
Dan Vestberg
Telefon 0522-69 71 43

Telefon årskurslag

Lag 6 0522-69 58 94

Lag 7 0522-69 66 90

Lag 8 0522-69 71 17

Lag 9 0522-69 66 91

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00