Toggle navigation

Västerskolans musikprofil

Västerskolan erbjuder elever möjlighet till utökad musikundervisning genom att delta i skolans musikprofil. Från höstterminen -20 behövs ingen särskild ansökan till musikprofilen utan samtliga elever kommer i samband med läsårsstart att erbjudas möjlighet till utökad musikundervisning.

Målet med musikprofil är att ge eleverna goda kunskaper i musik, rytmik, vokal träning och att framträda inför publik.

Musikprofilen arbetar mot gemensamma mål (t ex konserter) främst genom de många övningarna i sång/musik och rytmik. Träningen gör att eleverna når en hög nivå på samarbetsförmåga, hänsynstagande och ansvarskänsla och får en god träning i att framträda inför publik. I första hand använder vi vår röst och den egna kroppen när vi arbetar med musik och rytmik. Du kommer därför att få mycket vokal träning och träning i andningsteknik, uppträdande etc.

Vid frågor

Administratörer
Linn Boman
Telefon 0522-697106
Vid frågor eller funderingar kring musikprofil är du välkommen att höra av dig till:

Musikledare

Rektor åk 6-9

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00