Västerskolans musikprofil

Västerskolan erbjuder elever från hela kommunen möjlighet att ansöka om plats i musikprofil.

Målet med musikprofil är att ge eleverna goda kunskaper i musik, rytmik, vokal träning och att framträda inför publik.

Antagning till musikprofil görs genom färdighetstest. De vårdnadshavare som anmält intresse kommer att bli kontaktade av skolan för vidare information om färdighetstestet.

Intresseanmälan görs via blankett som skickas till Västerskolan.

Musikprofilen arbetar mot gemensamma mål (t ex konserter) främst genom de många övningarna i sång/musik och rytmik. Träningen i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål gör att eleverna når en hög nivå på samarbetsförmåga, hänsynstagande och ansvarskänsla och får en god träning i att framträda inför publik. I första hand använder vi vår röst och den egna kroppen när vi arbetar med musik och rytmik. Du kommer därför att få mycket vokal träning och träning i andningsteknik, uppträdande etc. Att kunna spela något musikinstrument är inget krav för att kunna gå i musikklass. Däremot är det många av våra musikelever som spelar något instrument inom Kulturskolans verksamhet.

Vid frågor kring intresseanmälan

Administratör Linn Boman 0522-69 71 06

Eva Blomqvist 0522-69 66 76

Vid frågor eller funderingar kring musikprofil är du välkommen att höra av dig till:

Musikledare Eva Ferm 0522-69 71 27

Rektor åk 4-7 Annika Egle Svensson 0522-69 71 05

Rektor åk 8-9 Christina Öberg 0522-69 71 01

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00