Stöd, hälsa och trygghet

Elev

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha
fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden. 

Det är viktigt att du känner dig trygg både i skolan och på fritiden. För att klara av skolarbetet behöver du studiero. I Uddevalla kommuns skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På skolan finns sjuksköterska och kurator. Vi har också  läkare och psykolog kopplad till skolan.

En god skolmiljö kräver också ett bra samarbete mellan skolan och vårdnadshavarna. Tveka inte att kontakta oss om det är något problem.

Elevhälsa

Skolkurator
Martin Johansson
Telefon 0522-69 56 53

Skolsköterska (skolår 7-9)
Moa Olsson
Telefon 0522-69 66 79

Skolsköterska (skolår 6)
Malin Ahlén
Telefon 0522-69 66 53

Studie- och yrkesvägledare
Helena Nilsson El-Naggar
Telefon 0522-69 72 06

Specialpedagog
Annica Jonsson
Telefon 0522-69 70 79

Specialpedagog
Sandra Vedberg Jansson
Telefon 0522-69 70 74

Socialpedagog
Mats Karlsson
Telefon 0522-69 71 98

Socialpedagog
Emelie Sjögren
Telefon 0522-69 71 16

Samordnande resurspedagog med ansvar för 203

Lisa Berneland

Telefon 0522-69 69 80

Speciallärare svenska/engelska
Lotta Bovik

Speciallärare matematik
Maria Molin

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00