Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning innefattar vägledning, information om studier och yrken, arbetslivskontakter och elevvårdande arbete.

Vägledningens syfte är att eleverna ska få kunskap om sig själva och sin omvärld, samt skaffa sig verktyg för att kunna fatta beslut, för att kunna göra så medvetna studie- och yrkesval som möjligt. Detta sker bland annat genom enskilda vägledningssamtal, gruppvägledning, SYV-lektioner, gymnasieinformation, PRAO, studiebesök med mera.

Samtalsbokning

  • direkt hos SYV
  • via telefon, sms eller e-post

Även föräldrar är välkomna tillsammans med sina barn på vägledningssamtal.

Kontakt

Evelina Fransson, +46 522‑69 72 06

Studie och yrkesvägledare

evelina.fransson@uddevalla.se

Stjärngatan 1

451 51 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00