Önskemål om specialkost

Ibland behöver valet av mat justeras för du eller ditt barn ska må bra. Då kan våra kök erbjuda olika lösningar, alla individuella, för att passa varje barn/elev.

Specialkost är måltider som är anpassad till ett visst sjukdomstillstånd. Det kan till exempel handla om matallergi och annan överkänslighet.

Specialkost kräver läkarintyg eller motsvarande

En viktig nyhet i vår nya måltidspolicy är att den som har behov av att äta specialkost behöver ansöka och skicka med läkarintyg, journalutdrag, bedömning av vårdpersonal eller särskild bedömning.

Observera att inför hösten (läsåret 2024/25) gäller detta samtliga barn och elever med specialkost. Det gäller alltså även om ditt barn tidigare haft specialkost.

Ansökan ska skickas in senast 19 augusti.

Anmäl specialkost

Ny ansökan lämnas in till barn och elevens förskola/skola varje nytt läsår i augusti eller när maten ska ändras. Det är viktigt att du fyller i ansökan så detaljerat som möjligt och eventuellt tar kontakt med köket om du har frågor eller känner oro för hur det kommer att fungera.

Ansökan ska kompletteras med ett läkarintyg eller journalutdrag som styrker behovet för specialkost. Ansökan behöver förnyas inför varje läsår, men läkarintyg eller journalutdrag behöver bara lämnas in när du ansöker första gången. Du behöver inte förnya ett läkarintyg, det räcker att skicka in ett tidigare utfärdat intyg om innehållet fortfarande är aktuellt.

Vid frågor kan du kontakta köket på skolan eller förskolan, eller vända dig till kommunens kontaktcenter.

Anpassad kost

Anpassade måltider är måltider som avviker från normalkosten. Mat och måltider kan exempelvis behöva anpassas till ett barns funktionsnedsättning. Anpassad måltid kan ordnas efter en särskild bedömning av rektor tillsammans med barn- och elevhälsan på ditt barns förskola eller skola. Du kan inte ansöka om anpassad måltid för ditt barn. Om ditt barn har behov av anpassad måltid kan du kontakta skolans rektor. (Anpassad måltid är det som tidigare kallades för separerad kost.)

Respekt och hänsyn

Vårdnadshavare, elever och all personal inom skolan måste tillsammans arbeta för att respekten upprätthålls för varje persons val av mat eller behov av specialkost. Okunskap föder osäkerhet och det kan yttra sig som respektlöst bemötande vid måltiden. Tillsammans ska vi sträva efter att informera och förklara på ett objektivt sätt varför vi äter olika, oavsett om vi äter specialkost eller den ordinarie maten och oavsett av vilka skäl.

Mer om olika koster

Om du är glutenintolerant blir tarmens insida skadad om den blir utsatt för gluten. Det tar lång tid att läka. Gluten finns i vete, råg, korn och havre. Det är bröd, gröt och flingor som märks mest att du byter ut mot glutenfritt. Du måste läsa noga på förpackningarna eftersom det i blandade livsmedel ofta kan finnas till exempel vete. Därför är det ofta säkrast att laga maten från grunden då du själv styr vad som ska vara i. Det är viktigt att inte blanda ihop glutenintolerans med allergi mot sädesslag.

Människor med nordiskt ursprung har en gen som gör att man även i vuxen ålder fortsätter att bilda enzymet laktos som i tarmen tar hand om mjölksockret så vi kan ta upp energin. Vanligast är annars att laktasproduktionen minskar naturligt i kroppen vid 4-5 års ålder. Laktos ger inga skador hos den som är intolerant men det kan vara mycket obehagligt med magsmärtor och diarré bland annat. De flesta som är laktosintoleranta tål en liten mängd laktos i taget och behöver så kallad laktosreducerad kost. Då kan du äta små mängder vanlig yoghurt eller fil och lite mjölk eller grädde i maten till exempel. Väldigt få behöver helt laktosfri kost. Hårdost (ost som man hyvlar eller river) samt smör och margarin är i princip laktosfria och kan ätas även av de som behöver helt laktosfri kost.

Tar du bort all laktos ur maten slutar kroppen att bilda enzymet och om du då plötsligt äter mat med laktos igen så kan magen reagera. Det är därför onödigt att ta bort all laktos i maten om du inte måste. Senare tids forskning visar även att det kan finnas ett positivt samband mellan laktosintag och god tarmhälsa. Ännu ett skäl till att inte ta bort laktos helt ur kosten om det inte behövs alltså.

Om du inte tål mjölkprotein reagerar immunförsvaret och du får en allergisk reaktion som kan variera stort mellan eksem, klåda, hudrodnad, tarmbesvär, svullnad i mun och svalg, astma osv. En helt individuell reaktion alltså.

Vid komjölksproteinallergi måste alla livsmedel med komjölk uteslutas. Det innebär att du  väljer andra produkter som ofta är soja eller havrebaserade. Ofta behöver du tillföra extra D vitamin då mjölkprodukterna  annars är en viktig källa. Du måste läsa noga på matens innehållsförteckningar och matlagning från grunden är att rekommendera.

Som vid alla allergier reagerar alla olika från person till person. En allergi kan växa bort och det är därför viktigt att emellanåt se över vilka livsmedel du tagit bort ur kosten. Det är inte bra att utesluter viktiga livsmedel i onödan. Kött, fisk, ägg, mjölk och spannmål ger oss många livsviktiga näringsämnen och du bör ta kontakt med läkare innan du tar bort dessa ur kosten. Det behövs också kunskap om hur du ersätter med andra livsmedel för att inte få näringsbrist.

Frukt och grönsaker kan du ofta tåla bättre om de är skalade eller upphettade, prova därför det innan du tar bort dem helt.

Våra kök följer djurskyddslagstiftningen och serverar till exempel bara kött från djur som bedövats före slakt. Vi serverar inte mat enligt strikta Koscher eller Halalregler. Vi erbjuder istället alternativa maträtter som är näringsmässigt fullgoda.

Personer som av religösa skäl och med stöd i diskrimineringslagen väljer att utesluta vissa livsmedel hänvisas till vegetariska alternativet i de kök som normalt serverar ett sådant som alternativ. I de fall en vegetarisk rätt inte serveras regelmässigt som alternativ ska istället vegetarisk kost erbjudas när ordinarie maträtt inte uppfyller angivna religösa kriterier.

Vegetarisk mat serveras som lakto vegetariskt eller lakto-ovo vegetariskt alternativ. Äter du den portion som anvisas är det inga problem att täcka näringsbehovet vilket däremot kan vara ett bekymmer vid val av vegankost som är helt fri från mjölkprodukter och andra animaliska livsmedel. Våra kök serverar vegankost till dig som visar god kunnighet om din kost eftersom det krävs för att behålla en god hälsa.

Kontakt

Kontaktcenter Uddevalla kommun

+46 522‑69 60 00

kommunen@uddevalla.se

Mer information

Ikon dokument/fil

Blankett för anmälan särskild kost

Särskild kost.pdf Pdf, 189.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Förslag på sidor