Kultur i skolan

Balett

Kultur i skolan jobbar för att kultur och skapande ska vara ett naturligt verktyg i lärandet och fungerar som en länk mellan Barn och Utbildning och andra förvaltningar, institutioner och föreningar.

Alla elever i Uddevallas kommunala grundskola erbjuds teater eller annan scenkonst varje år genom vårt samarbete med Regionteater Väst.

Vi administrerar ansökningar av arrangörsstöd och skapande skola. Vi samordnar kulturombud från alla skolor och sprider kunskap om intressanta projekt som pågår i kommunen och i regionen.

Kontakt

Kajsa Gustafsson, bibliotekarie

+46 522‑69 71 65

kajsa.gustafsson@uddevalla.se

Södra hamngatan 13

451 30 Uddevalla

Förslag på sidor