Lärande för hållbar utveckling

Barn och träd

Lärande för hållbar utveckling ska vara en grund för all vår verksamhet i grundskolan. Genom arbetssätt som spänner över flera ämnen i kombination med platsbaserat lärande vill vi att eleverna är delaktiga och driver sin egen kunskapsutveckling. På det sättet kan de utveckla sin handlingskompetens och lättare hantera en allt komplexare omvärld.

Kontakt

Fredrik Ternander, +46 522‑69 56 00

Avdelningschef bitr.

fredrik.ternander@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Lisa Thörn, +46 522‑69 58 69

Avdelningschef bitr.

lisa.thorn@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Charlotta Olsson, +46 522‑69 58 79

Skolutvecklare

charlotta.olsson@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Gunnar Spångberg, +46 522‑69 69 72

Skolutvecklare

gunnar.spangberg@uddevalla.se

Grundskolekontoret Södra Hamngatan 13

45181 

Uddevalla

Eller kontakta oss

Telefonikon

0522-69 60 00