Nyhetsbrev

Bild av hur nyhetsbrevet ser ut som e-postutskick.

Grundskolans nyhetsbrev för skolutveckling skickas ut några gånger per termin till all personal i grundskolan och ska ha en ihopsamlande funktion för interna och externa kanaler.

Nyhetsbrev 2024

April

Januari

Nyhetsbrev 2023

Oktober

Augusti

Juni

Mars/april

Januari

Nyhetsbrev 2022

Oktober

Augusti

Juni

April

Mars

Januari

 

Förslag på sidor