En gemensam idé kring digitaliseringen av skolan

9 november 2017, kl. 14.27

I oktober togs äntligen beslutet om en nationell strategi för skolans digitalisering. Nu börjar jobbet för alla kommuner och huvudmän att digitalisera skolan på allvar. I Uddevalla har vi kommit en bra bit i vår strävan efter digital likvärdighet och en förändrad undervisning.

Elevdatorer, G-suite for education, Unikum och utbildning för alla har tagit Uddevalla en bra bit på vägen i digitaliseringen. Detta ihop med motorvägsmål kring IKT där varje skola hittat sätt att göra skillnad med digitala verktyg, har t.om gjort att vi utgör ett gott exempel som 1 av 10 kommuner på lyckad digitalisering (läs mer om LEDA för smartare välfärd). Ytterst börjar allt vi lyckats väl med hittills i tanken om en likvärdighet som det baserad på en politisk enighet. Så tack för allt jobb alla gör på alla nivåer! Men nu vill vi vidare och den nyligen beslutade nationella strategin för digitalisering av skolan ger oss anledning att fortsätta.

Vad är då den nationella strategin? Följande citat sammanfattar:

Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

 • Digital kompetens för alla i skolväsendet
 • Likvärdig tillgång och användning
 • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Likvärdig tillgång - check! Där är vi gott med i matchen. Men kring användningen kan vi fila på att bli än mer likvärdiga. Utifrån detta har vi börjat klura, och behöver mångas hjälp att klura, kring hur vi stärker allas digitala kompetens i nästa steg. En tanke är att språkresan kan få fortsätta 2018/2019 med tydliga inslag av det digitala språkets roll. Läslyftets goda erfarenheter när det gäller arbetsformer är också en möjlighet. Att använda stödmaterialet i skolverkets moduler för digialisering på samma sätt som i läslyftet kan vara användbart. Och inte minst de egna målen som sätts på skolan kring digitalisering har vi massor av goda exempel på. Så fortsätt klura och bidra gärna med tankar kring hur vi fortsätter möta upp den nationella strategin.

En tips för att börja vässa den digitala formen redan nu är vårens Mötesplats Showit. Nytt för terminen kommer vara att tydligare spår med innehåll som vi vet alltid är aktuellt och ligger nära tanken om ett likvärdigt digitalt användande. I december kommer program och möjlighet att anmäla sig för vårens datum. Vi ser gärna att hela arbetslag eller kanske rektorer tar tillvara denna möjlighet i väntan på att läslyft landat och i väntan på en fortsättning läsår 18/19 med sikte på målen 2022.


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00