Lucka 5 - En plan för digitala kompetenser och programmering

4 december 2017, kl. 10.47

Nästa läsår ska alla pedagoger arbeta utifrån reviderad läroplan där digitala kompetenser och programmering ingår i många olika sammanhang. Men hur? En grupp lärare som pilotarbetet har bidragit till att bilden börjat klarna.

Piloter i digital kompetens och programmering

Läsåret 16/17 deltog drygt 20 lärare från grundskolan i pilotutbildningen "Digitala kompetenser och Programmering". Syftet var att hitta vägar för att möta de nyligen klubbade revideringarna av Lgr11 där digitala kompetenser skrivits fram och tydliggjorts. Under ledning av utvecklingsenheten och i samverkan med Innovatum science center träffades lärarna vid 5 tillfällen. Resultaten var många men ett som är värt att peka ut lite extra är erfarenheten som gjordes om att man inte måste kunna så mycket kring programmering för att komma igång, så länge man har fokus på att utveckla sin undervisning tillsammans med kollegor och elever. Utvärdering och slutsatser från piloten går att läsa i utvärderingen. Bland annat ges tips på resurser som kan vara användbara utifrån olika stadier.

 

I höst skedde också en återträff utifrån frågan om hur det gått sedan sist? Som svar på frågan om hur man kan peppa sina kollegor som inte kommit igång gavs följande svar värda att begrunda när det nästa läsår ska bli dags för alla att åka med på denna resa:

Till min Kollega (hur gör jag andra bra?)

 • Avdramatisera
 • Våga testa! Var inte rädd när det blir fel.
 • Se det som ett verktyg och medel
 • Finn tid att prova
 • Använd lagmötet för att lära varandra och göra tillsammans
 • Lär tillsammans med eleverna
 • Försöka testa, göra fel, rätta, testa igen…
 • Synliggöra de digitala färdigheter som redan berörs i undervisningen på skolan
 • Diskutera aspekterna av digital kompetens utifrån läroplanen
 • Arbeta med vilka effekter datorn har på samhället för att förstå dess roll i skolan.
 • Få med alla på skolan på tåget

Är du en lärare eller rektor som vill utveckla dina och elevernas digitala kompetens? Hör då gärna av dig till utvecklingsenheten och Jonas Berling för att få veta mer om hur.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00