Gå handledarutbildning i Uddevalla i höst

16 februari 2018, kl. 13.27

Under hösten 2018 kommer Högskolan Väst att förlägga en handledarutbildning på 7,5p i Uddevalla. Utbildningen riktar sig till de handledare som inte gått handledarutbildning men också till dem som vill pröva på det viktiga uppdraget att handleda lärarstudenter.

Som en del i kommunens satsning på att rekrytera nya lärare till Uddevalla kommun ser vi våra handledare som oerhört viktiga. Handledaren förväntas inspirera och dela med sig av praktisk erfarenhet och kunskap om yrket och för att kunna göra detta på bästa sätt har Högskolan Väst satt ihop en utbildning på 7,5 p med fokus på kollegialt lärande, analys av undervisningssituationer samt val av handledningsstrategier. Utbildningen är inriktad mot handledning av lärarstudenter men är även tänkt att ge den som gått utbildningen kompetens som är betydelsefull även i andra typer av utvecklingsarbeten som har fokus på det kollegiala lärandet.

Uddevalla kommun vill göra det enklare att gå denna utbildning för alla lärare som är intresserade av att ta sig an detta viktiga uppdrag. Under hösten 2018 kommer därför Högskolan Väst att förlägga en handledarutbildning i Uddevalla. Vi ser utbildningen som oerhört viktig för att kunna utvecklas i sin roll som handledare och känna sig trygg i sitt uppdrag. Utbildningen som blir förlagd i Uddevalla är endast för lärare i Uddevalla kommun vilket betyder att ni kommer att kunna utbyta erfarenheter och fördjupa diskussioner med kollegor. Vi vänder oss till alla som arbetar som handledare inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och som ännu inte har gått handledarutbildningen men även till lärare som skulle vilja vara handledare till våra lärarstudenter.

Utbildningen söks som vanligt via antagning.se. När ni söker utbildningen behöver ni göra detta i samråd med era rektorer eftersom Högskolan Väst kommer att sortera ut lärare från Uddevalla och placera dem i sin “Uddevallagrupp”. Rektorerna meddelar grundskolans utvecklingsenhet vilka lärare som har anmält sig.

Kort om utbildningen

 • 7,5p
 • Fyra obligatoriska träffar i Uddevalla: uppstartsföreläsning, två seminarier samt examination
 • Eget arbete mellan träffarna
 • Litteraturen betalas av Uddevalla kommun
 • Antagningen öppnar 15 mars och stänger 15 april.

Vid frågor om utbildningen kontakta Lena Almqvist Nielsen

Kategori

Grundskolan

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00