Fritidspedagogerna höjer skolornas kompetens i jämställdhetsfrågor

16 mars 2018, kl. 13.18

På kompetensutvecklingsdagen fredagen den 9 mars samlades kommunens fritidspedagoger i Sommarhemsskolans matsal för att lyssna till Marcus Svensson, jämställdhetsstrateg från Trollhättan. Föreläsningen handlade om jämställdhet i Sverige och i världen och är en del av ett omfattande utvecklingsarbete utifrån målet att främja trygghet och studiero i skolan och på fritids.

Jämställdhetsstrateg Marcus Svensson föreläser för fritidspedagogerna

Jämställdhetsstrateg Marcus Svensson föreläser för fritidspedagogerna

Med många exempel från bland annat sportens och kulturens värld åskådliggjorde Marcus Svensson hur det så kallade genussystemet produceras och reproduceras genom särskiljning och hierarkisering av könen. Att samhället och maktförhållandena förändras så långsamt, berättade Marcus, har med att den sociala samhörigheten, gruppen, är viktigare än fakta för människors åsikter.

- Vi har alla en mental krockkudde för att ta emot information som går emot vår världsbild!

Sedan 70-talet har det stått inskrivet i läroplanen att skolan ska arbeta mot traditionella könsroller och för jämställdhet. Marcus Svensson menar att skolan hittills tagit för lätt på jämställdhetsuppdraget och hans budskap till publiken var mycket tydligt.

- Det här är en kunskapsfråga och ingen tyckandefråga, sa Marcus Svensson. Ert uppdrag är att erbjuda alla skolelever en jämställd skola. Skolans jämställdhetsarbete måste växla upp nu!

Utvecklingsarbetet på fritidshemmen, som sträcker sig över läsåret, bygger på ett mål från barn och utbildningsnämnden och handlar om att främja trygghet och studiero på fritids och i skolan.

- Vi har sett att de kränkningsanmälningar som rör elever i våra åldrar till absolut största delen handlar om våld mellan pojkar, säger Karin Olsson, rektor på Bokenäs skola. Vårt utvecklingsarbete handlar till stor del om att arbeta våldspreventivt genom att bryta maskulinitetsnormer. Lane Ryrs förskola har redan haft ett framgångsrikt utvecklingsarbete kring genus med Marcus Svensson och vi tror att det är en bra idé att fortsätta med fritidshemmen eftersom det på fritids handlar mycket om socialt samspel i grupp.

Utvecklingsarbetet bygger på långsiktig planering och ger möjlighet för varje fritidshem att anpassa arbetet till sina förutsättningar och behov. Arbetet prioriteras av rektorerna och det finns en styrgrupp med representanter från alla fritidshem som också är med och driver arbetet framåt. Skolutvecklare Alexandra Sjöborg tror att det finns en stor potential på fritidshemmen för att utveckla skolornas jämställdhetsarbete.

- Genom att alla fritidspedagoger går samma utbildning, samtidigt som de ska beforska sin egen verksamhet, ökar förutsättningarna för en ökad förståelse och medvetenheten kring varje pedagogs ansvar och möjlighet att påverka. Det finns en enorm kraft i att arbeta tillsammans! Det är vi som pedagoger och vuxna i skolan som bär ansvaret för att skapa en jämställd skola och ett jämställt fritids - inte eleverna. Vårt sätt att agera och bemöta eleverna påverkar det normsystem som eleverna möter på fritids och här är jag övertygand om att vi kan göra skillnad!

Uppdraget för pedagogerna framöver är att observera och kartlägga situationer eller händelser på det egna fritidshemmet. Insamlad data ska sedan analyseras och fritidspedagogerna kommer att träffa Marcus Svensson vid ytterligare ett tillfälle för att diskutera sina resultat.

Läs mer om jämställdhetsarbetet på fritidshemmen

För mer information, kontakta gärna

Alexandra Sjöborg, skolutvecklare

Karin Olsson, rektor

Martin Svärd, förskolechef och rektor

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00