Så vill eleverna forma ett hållbart Uddevalla

20 mars 2018, kl. 19.19

Ekologiskt närodlad mat, vätgasbilar, cykeluthyrning och solceller på taken. Men också fler trygga och attraktiva platser i centrum för barn och ungdomar att umgås, leka och idrotta på. Dessa förslag och ännu fler presenterade elever från tre högstadieskolor på muséet den 14 mars. Då hölls Rådslaget - Vårt hållbara Uddevalla 2030, en utställning om hållbara framtidsidéer.

Med avstamp i de globala hållbarhetsmålen, som omfattar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, hade eleverna tagit fram idéer för hur Uddevalla ska se ut år 2030. Eleverna hade arbetat i mindre grupper i ett ämnesövergripande projekt och varje grupp hade fått fria händer i hur de ville presentera sina tankar. Ungdomarna hade även gjort studiebesök på Lillesjöverket och på Stadshuset för att få veta mer om stadsplanering och för att träffa tjänstepersoner och politiker.

En stor del av museet upptogs av utställningen denna dag och här kunde besökarna ta del av modeller, affischer eller digitala presentationer i en uppsjö av variationer på temat hållbarhet. Många av elevgrupperna hade idéer om hur vi gör Uddevalla till en attraktiv stad där människor trivs och kan röra sig tryggt, fritt och miljövänligt. En elevgrupp hade exempelvis byggt en överskådlig modell över badhusparken där simhallen var ombyggd till växthus, och i anslutning till detta låg ett ungdomscafé med solceller på taket. Caféet var byggt vid kanten av Bäveån på pålar för att kunna anpassa sig efter översvämningar. Caféet var också självförsörjande på frukt och grönt från växthuset.

Det fanns också många elever som hade idéer kring hur vi skapar ett ekologiskt hållbart samhälle. En av grupperna hade fördjupat sig i matavfallshantering och kunde berätta att vårt matavfall i kommunen körs till en anläggning i Linköping för rötning och framställning av biogas. Gruppens framtidsidé var att Uddevalla borde ha en egen rötningsanläggning för att försörja våra sopbilar och lastbilar med biogas, och i förlängningen även våra personbilar.

På muséet fick även politiker och tjänstemän möjlighet att träffa eleverna i rundabordssamtal, där elevernas idéer var i fokus för samtalet. Cecilia Trolin, strateg på samhällsbyggnadsförvaltningen och projektledare för kommunens översiktsplan, var en av dem som deltog i rundabordssamtalen och hon var imponerad över elevernas engagemang.

- Det var väldigt inspirerande och glädjefyllt att få ta del av alla fina utställningar och lyssna till elevernas idéer. Det var även roligt att se att det fanns så många olika ämnesområden som berördes. Det visar på att vi har mycket att tänka på när vi ska planera inför framtiden. För oss som arbetar med samhällsplanering är ungdomarnas tankar inför framtiden jätteviktiga eftersom det är för dem vi planerar vårt samhälle, säger Cecilia Trolin.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00