Historiska källor på Bohusläns museum

24 mars 2018, kl. 13.56

I början av terminen blev jag kontaktad av en lärare från Hogstorps skola. Skolbibliotekarierna har besökt alla deras klasser och jobbat med källkritik på olika sätt och nu skulle femmorna läsa medeltiden. Ett ypperligt tillfälla att titta närmare på historiska källor. Jag kände mig lite tveksam, ärligt talat så har nog en historielärare bättre koll på detta än jag. Men varför inte gå direkt till källorna? Sagt och gjort, här berättar Helen Olsson om hur de gick till väga!

/Cajsa Gustafsson, kultursamordnande skolbibliotekarie. 

Arkeologiska fynd

I vårt arbete om Medeltiden i år 5 har vi haft ett mycket givande samarbete med Christina Toreld som är museipedagog och arkeolog på Bohusläns museum.

Ett återkommande innehåll i kursplanen gällande år 4-9 är vad olika typer av historiskt källmaterial kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män (Lgr 11). I kunskapsområdet “kring forntiden och medeltiden” lyfter kursplanen fram källor i form av arkeologiska fynd och vad de kan berätta. Det är upp till mig som pedagog att låta eleverna komma i kontakt med någon typ av historiskt källmaterial, vilket inte alltid är så lätt.

Efter samtal med Cajsa Gustafsson så tipsade hon mig om en lektion som ingår i Bohusläns museums skolprogram som kallas Livet i den glömda staden. Lektionen hålls av arkeolog/museipedagog Christina Toreld och fokuserar på hur det var att leva i en stad för 500 år sedan. Vilka spår finns kvar av människorna som bodde där och vad kan dessa spår berätta för oss? Detta stämmer väl överens med vad som står i läroplanen och vi bokade en lektion för år 5 och 6.

Väl på plats blev vi väl omhändertagna av Christina och hennes arkeologkollega Amanda Azzopardi. Vi fick först ta del av utställningen I en hamnstad på 1500-talet och lära oss mer om hur människorna i Nya Lödöse levde, samt hur det går till när man tar reda på hur det var förr i tiden utifrån arkeologiska fynd.

Efter utställningen fick eleverna prova på jobbet som arkeolog. De delades in i smågrupper och fick varsin låda med ett antal arkeologiska fynd. Eleverna fick utifrån sina fynd resonera kring vilket material det är gjort av, samt om det är framarbetat av en människa. Detta var mycket lärorikt och uppskattat av eleverna! Som avslutning visade Amanda ett fynd av en skalle och förklarade vad man kunde få fram för information utifrån den.

Efter vårt besök på museét fortsatte vi arbetet med historiska källor i klassrummet. Vi repeterade allt vi lärt oss på museét och redde ut frågor såsom; Hur kan vi veta vad som hänt på medeltiden? Vad kan vi få för information utifrån olika arkeologiska fynd? Vi pratade om vilka olika typer av historiska källor som finns; muntliga, skriftliga och materiella. Till slut reflekterade vi över hur vi alltid måste tolka och värdera de historiska källor vi kommer i kontakt med.

Samarbetet med Christina Toreld fortsätter under vårterminen och i maj kommer Christina till oss på Hogstorps skola och håller en lektion som heter Spår från förr, som också är en del av Bohusläns museums skolprogram. Då kommer vi lära oss mer om historiska spår kring vår närmiljö. Vi kommer också fundera på hur landskapet omkring oss har förändrats och hur det var att leva på den här platsen för länge sedan.

/Helen Olsson, lärare Hogstorps skola

Vill du också boka en skollektion om historiskt källmaterial? I vår går det fortfarande att boka in sig på lektionerna ”Spår från förr”, ”Föremålen berättar”, ”Gränsland” och ”Historiska källor” som pågår till och med vecka 22. Till hösten återkommer vi med fler spännande lektioner om arkeologi och historiska källor. Ta en titt på vårt skolprogram och kontakta oss gärna. http://www.bohuslansmuseum.se/wp-content/uploads/2017/12/skolprogram_vt_2018_web.pdf

Välkomna till Bohusläns museum!

Christina Toreld, Arkeolog & Museipedagog

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00