Relationer är fokus för årets arbetslag

5 juni 2018, kl. 11.11

Personalen på särskilda undervisningsgruppen Källan har fått utmärkelsen ”Årets arbetslag” i grundskolan för ett gott arbete med elevernas lärande, trivsel och trygghet.

Personal på Källan, Årets arbetslag i grundskolan 2017

Utmärkelsen Årets arbetslag delas ut varje år till ett arbetslag per verksamhet inom barn och utbildningsförvaltningen. Syftet är att uppmärksamma arbetslag som gör en arbetsinsats utöver det vanliga. 2017 års bästa arbetslag jobbar på Källan, en särskild undervisningsgrupp. Gruppen har sin verksamhet på Äsperödsskolan sedan 2014. Här jobbar ett tjugotal pedagoger med en grupp på cirka 30 barn.

I motiveringen till utmärkelsen kan man läsa att arbetslaget Källan skapar goda förutsättningar för eleverna och ser hela tiden nya möjligheter för eleverna att få lyckas under sin skoldag. Fredrik Angmyr, förstelärare på Källan, berättar om att det finns en handfull framgångsfaktorer som utmärker Källans arbete.

- Vi jobbar intensivt med att bygga goda relationer till eleverna. En bra relation mellan elev och lärare är grunden för allt skolarbete. Vi är också måna om att skapa goda och tillitsfulla relationer inom arbetslaget. Det gör vi bland annat genom gemensam reflektionstid som vi har varje dag, och vi träffas även utanför jobbet på till exempel afterwork.

Hela personalen har gått en grundläggande utbildning i CPS med Ross Greene där ett lågaffektivt bemötande står i fokus. Fredrik berättar att ett lugnt bemötande verkligen har sänkt konfliktnivån i gruppen. Genom CPS-utbildningen har personalen också fått goda verktyg till att identifiera orsakerna bakom elevernas beteenden och till att kunna samarbeta och hitta hållbara lösningar tillsammans med eleven.

En annan viktig framgångsfaktor är god tillgång till och nära samarbete med kurator och specialpedagog. Sist men inte minst har Källan en chef som tror på sin personal och jobbar hårt för att de ska få bra förutsättningar för arbetet.

Ett lärarjobb på Källan är inte som vilket lärarjobb som helst, skolämnena får många gånger stå tillbaka för omsorg om elevernas välbefinnande. Men trots att arbetet är krävande är kontakten med eleverna utvecklande.

- Att se eleverna lyckas är en enormt stor belöning och värt allt arbete, säger Fredrik Angmyr.

Diplomet till årets arbetslag 2017

Motivering till utmärkelsen
Årets arbetslag 2017

Ni är ett mycket gott föredöme i ert sätt att arbeta med elevernas lärande, trivsel och trygghet.

"Personalen på Källan arbetar, trots en ofta mycket pressad och belastad arbetsmiljö där hot och våld förekommer, alltid med ett elevfokus där det salutogena och lösningsfokuserade arbetssättet prioriteras. Det finns ett inbyggt stöd i arbetsgruppen som gör att de hela tiden ser framgångsfaktorer i elevens vardag. Mottot är. 'Varje dag är en ny dag oavsett vad som hänt dagen innan."

Personalen skapar förutsättningar för eleverna och ser hela tiden nya möjligheter för eleverna att få lyckas under sin skoldag. Det gör att enhetschefen stolt och hedrad kan vara skolledare på Källan och dagligen få samarbeta med denna personalgrupp."

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00