Vill du utveckla din skolas skolbiblioteksverksamhet?

15 juni 2018, kl. 10.14

Skolbibliotek Uddevalla tipsar om sitt utbud för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. I höst anordnar Mediapoolen en kursdag kring skolbiblioteksutveckling och skolbiblioteket för lärande i skolan. Goda möjligheter alltså för att göra biblioteket till en pedagogisk resurs på skolan!

Från 1 juli 2018 gäller nya formuleringar för skolbiblioteket i läroplanen:

”Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.”

Dessa formuleringar ger rektor yttersta ansvaret för att skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens i skolan.

Skolbibliotek Uddevallas bibliotekarier stöttar dig gärna i den här processen. Vi kan hjälpa till med

 • utformning av bibliotekslokalen,
 • lektioner i källkritik och lässtimulans samt
 • skrivprojekt.

Vi har även möjlighet att skräddarsy lektioner, om du tillsammans med oss vill förverkliga en idé. Du ser vårt utbud här.

 


Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00