Läsprojekt i årskurs 2

22 augusti 2018, kl. 13.44

Grundskolan i Uddevalla har ansökt om medel från Kulturrådet för att genomföra läsfrämjande läsprojekt för skolår 2. Detta projekt har pågått i ett antal år och kommer att genomföras även detta läsår. Läsprojektet är bra för att det når i stort sätt alla elever i grundskolans år 2. Det finns variation av böcker för eleverna, och det brukar väcka nyfikenhet och läslust. Även lärare brukar få en inblick i vad årets utgivning handlar om, vilket är viktigt för att fortsätta inspirera eleverna till läsning.

Bokslukare

Så här fungerar läsprojektet i årskurs 2: Sju boklådor med ett urval av det senaste årets utgivning av skönlitteratur cirkulerar mellan skolorna under läsåret, med start efter höstlovet. Boklådorna lånas ut från lov till lov.

En viktig del i läsprojektet är elevernas delaktighet, att eleverna får vara med och rösta om vilka böcker som ska ingå i boklådorna. Till er som har anmält sig till läsprojektet kommer en lista att skickas ut med förslag på böcker som eleverna i din klass kan vara med och välja bland. Läs förslagsvis upp vad böckerna handlar om högt i klassen eller titta på nätet vad den har fått för recensioner. (Kulturrådets barnbokskatalog kommer tyvärr inte ha hunnit ges ut. Den kommer ut först vecka 44. Skolbibliotekarier sammanställer därför en egen lista som ni kan rösta ur.) Det är frivilligt att vara med i röstningen, ni kan vara med i läsprojektet även om ni inte hinner rösta på några böcker.

Utifrån elevernas röster och för att få viss spridning på svårighetsnivå väljs 10 olika titlar ut. Till varje boklåda köper vi in 4 exemplar av varje titel så att eleverna ska kunna läsa samma bok i små grupper. Med lådan följer förslag på hur man kan bearbeta läsupplevelsen för att utveckla läsförståelsen. Du som lärare avgör på vilket sätt du vill använda boklådan.

Information kommer på inblicken när din klass kan få boklådan. Det går även ut ett mail till klasslärare i årskurs 2.

I samband med leverans av lådan kommer någon av skolbibliotekarierna till klassen och gör en presentation av böckerna. Skolbibliotekarierna tar kontakt med berörd lärare för att boka tid för att få presentera böckerna.

Anmäl er senast 7 september 2018.

Glädjande är att tidigare år har alla skolor deltagit och vi har mött mycket positiv respons från lärare och elever kring läsprojektet. Detta är ett unikt läsprojekt. Hör av er om ni har några frågor eller är tveksamma kring något. Vi försöker lösa eventuella svårigheter.

Läs mer om projektet på inblicken.

Skolbibliotek Uddevalla

skolbibliotek@uddevalla.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00