Nytt Erasmusprojekt på Norgårdenskolan

28 augusti 2018, kl. 11.46

Mellan 2018 och 2020 genomför Norgårdenskolan projektet ”Living in a challenging world” med syftet att främja tolerans och förståelse för andra kulturer.

Här berättar Helena Hibell, förstelärare och koordinator för Erasmusprojektet, om vad projektet förväntas leda till:

Vi har glädjen att meddela att Norgårdenskolan än en gång blivit beviljade pengar att delta i europeiskt samarbete, Erasmus +, tillsammans med skolor från Bulgarien, Grekland, Holland och Island.

Vårt projekt heter ”Living in a challenging world” och handlar om mänskliga rättigheter och hur vi kan rusta våra elever att bli goda europeiska medborgare. Europeiska skolor står för en utmaning när det gäller att hantera en ökad mångfald. Detta orsakar konflikter relaterade till intolerans och social utslagning i våra skolor men också i samhället. Ett av projektets mål är därför att genomföra aktiviteter som främjar tolerans och förståelse för andra kulturer och att vi alla är lika mycket värda oavsett var vi är födda.

Projektet riktar sig till eleverna på högstadiet i åldersgruppen 13-16 år och kommer pågå 2018-2020.

Att ingå i ett partnerskap ger oss en möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder. Vi arbetar under gemensamt tema som sedan redovisas när vi möts i respektive land.

Norgårdenskolan har en lång erfarenhet av internationella projekt och under de senaste tolv åren har många elever fått möjligheten att åka utomlands och bo i värdfamiljer och skapa nya kontakter runt om i Europa. Under projektets gång kommer flera elever få chansen att åka till de involverade länderna och ta del av deras vardag. Givetvis kommer vi också stå värd och ta emot våra nyvunna vänner här i Uddevalla.

Internationella utbytens betydelse för språkutveckling, studieresultat och personlig utveckling är något som vi på Norgårdenskolan ser som en viktig faktor för att lyckas i sin skolgång och i framtidens samhälle. Många elever i grundskolan har goda språkkunskaper men får i väldigt liten utsträckning möjlighet att praktisera denna, därför tror vi stenhårt på devisen ”Learning by doing” och det är en av anledningarna till att vi deltar i detta projekt. Barn och ungdomar behöver goda förutsättningar att vara flexibla och möjligheten till internationella utbyten kan bidra till att skapa ett försprång i deras fortsatta studier. Skolan har ett stort ansvar att ge alla elever så goda förutsättningar som möjligt för framtiden och detta är en del av vårt bidrag i denna strävan!

/Helena Hibell, koordinator

Vid frågor kontakta: helena.hibell@uddevalla.se

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Eller kontakta oss

  Telefonikon

  0522-69 60 00